13.07.2022 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

‎České předsednictví nastínilo priority

Ministři načrtávají priority českého předsednictví v Radě EU parlamentním výborům na řadě schůzí.‎ ‎Česko předsedá Radě do konce roku 2022. První série slyšení se konala od 11. do 13. července. Druhá série slyšení se uskuteční během prvního zářijového týdne.‎

 

Zemědělství a rozvoj venkova‎

‎Dopad ruské agrese proti Ukrajině na potravinovou bezpečnost je podle ‎‎ministra zemědělství Zdeňka Nekuly‎‎ z 11. července klíčovou prioritou. Předsednictví bude usilovat o brzké zahájení reformy společné zemědělské politiky (SZP) s cílem poskytnout členským státům flexibilitu a dočasné výjimky pro zvládnutí krize. Předsednictví bude rovněž upřednostňovat jednání o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin.‎

‎Řada poslanců Evropského parlamentu vyzvala ke zlepšení způsobu, jakým fungují solidární koridory pro zemědělský vývoz z Ukrajiny, a k rovnováze mezi produkcí potravin v EU a navrhovaným snížením používání pesticidů. Někteří poslanci Evropského parlamentu souhlasili s tím, že budou zapotřebí určité odchylky od pravidel SZP, zatímco jiní varovali před oslabením SZP a vyzvali k podpoře ekologického zemědělství.‎

‎‎Náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák‎‎ 12. července upozornil na trojí výzvu způsobenou ruskou válkou proti Ukrajině: distribuci obilí z Ukrajiny; zajištění dostatečné humanitární pomoci; a rozbít ruský narativ, že krize potravinové bezpečnosti je vinou EU. Pan Kozák také řekl, že pokud jde o dohodu navazující na dohodu z Cotonou, předsednictví je odhodláno dokončit zbývající kroky co nejrychleji.‎

se shodli na tom, že je důležité zabývat se okamžitými a dlouhodobými dopady války na globální potravinovou bezpečnost. Vznesli také otázku uprchlíků na Ukrajině a jejích sousedech. Jiní zpochybňovali předsednictví ohledně jejich priorit v oblasti Sahelu, otázky migrace na jižní hranici EU a integrace humanitární pomoci a dlouhodobé rozvojové politiky.‎

Doprava a cestovní ruch‎

‎Dne 12. července ‎‎ministr dopravy‎‎ ‎‎Martin Kupka‎‎ ‎‎a‎‎ ‎‎místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ‎‎Ivan Bartoš‎‎ zdůraznili‎‎, ‎‎že předsednictví se zaměří na opatření k dekarbonizaci dopravy, podpoře železnic, zajištění toho, aby solidární pruhy pro Ukrajinu fungovaly, a ke zvýšení odolnosti odvětví cestovního ruchu. Ministr Kupka slíbil poslancům, že práce na nových pravidlech jednotného evropského nebe, infrastruktuře pro alternativní paliva, udržitelných palivech pro letecká a námořní odvětví, inteligentních dopravních systémech a revizi TEN-T pokročí.‎

‎Poslanci Výboru pro dopravu vyzvali předsednictví, aby vynaložilo větší úsilí na řešení chudoby v oblasti mobility a bezpečnosti silničního provozu, zajistilo, aby se země EU sjednotily v reakci na případnou novou pandemii COVID-19, a požádali, aby byla prozkoumána možnost poskytnout finanční podporu EU na trasy solidarity na Ukrajině.‎

‎Oblasti rybolovu‎

‎Ministr zemědělství Zdeněk Nekula‎‎ 12. července uvedl, že nejvyšší prioritou předsednictví bude zajištění potravinové bezpečnosti v EU a zlepšení konkurenceschopnosti odvětví ve srovnání se třetími zeměmi. Přestože se české předsednictví jedná o vnitrozemskou zemi, zaměří se také na rybolovné kvóty, dosažení dohod o rybolovných právech EU se třetími zeměmi, jakož i na iniciativy související s Oblastí pro rybolov související se Zelenou dohodou.‎  ‎Poslanci zdůraznili potřebu pomoci rybářům kvůli dopadu války na Ukrajině. Uvítali záměr zvýšit konkurenceschopnost rybolovu, zdůraznili však, že je třeba nalézt rovnováhu mezi socioekonomickými a environmentálními aspekty této iniciativy. A konečně, někteří znovu potvrdili myšlenku reformy společné rybářské politiky, i když se Komise zdráhá tak učinit.‎

Ag-Press

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down