03.04.2019 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologická certifikace hmyzích farem v EU s chybami?

Chov hmyzu je na vzestupu, ale co ekologická certifikace hmyzích farem? V EU zatím neexistují žádná zvláštní pravidla, ale už se s tím začalo. Je však vznik pravidel reálný? Zatímco produkce hmyzu má již pro ekologickou certifikaci v některých zemích mimo EU (např. v USA, Kanadě nebo ve Švýcarsku), producenti hmyzu v EU nedostanou (veřejnou) ekologickou certifikaci, protože neexistují ekologické normy pro produkty takových farem.

Evropská komise (EK) však chce vytvořit zvláštní pravidla pro ekologickou produkci hmyzu určenou pro lidskou výživu a/nebo jako krmiva pro zvířata. ES proto nedávno zveřejnilo návrh dokumentu v návaznosti na nový právní rámec EU pro ekologickou produkci (nařízení 2018/848).

IPIFF vydala metodický dokument o osvědčených postupech v oblasti kvality a hygieny hmyzu. Celkovým cílem této příručky je pomoci producentům hmyzu dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele a zdraví zvířat prostřednictvím výroby bezpečných výrobků. „Věříme, že tento dokument by mohl sloužit jako cenný zdroj informací pro orgány veřejné správy EU a členských států, zejména v době, kdy političtí činitelé EU zvažují možné schválení využití proteinu hmyzu v krmivech pro drůbež a hmyz jako potraviny,“ říká Antoine Hubert, prezident IPIFF. „Může také sloužit jako referenční bod pro rozvoj certifikačního programu.“

Ustanovení nejsou kompatibilní

Mezinárodní platforma pro hmyz jako potraviny a krmiva (International Platform of Insects for Food and Feed – IPIFF) vřele vítá nejnovější vývoj v EU v oblasti ekologické certifikace produkce hmyzu. „Nová ustanovení návrhu Evropské komise představují pro náš sektor milník. Zejména vítáme iniciativu, jejímž cílem je rozšířit oblast působnosti návrhu na hmyz jako potraviny. Navíc přináší přidanou hodnotu, neboť bere v úvahu zvláštnosti produkcí hmyzu, ale i zvláštní podmínky, které se v těchto farmách nacházejí, “tvrdí Antoine Hubert,. Asociace IPIFF je však toho názoru, že ne všechna ustanovení zcela odpovídají zvláštnostem odvětví a výjimečnému životnímu cyklu hmyzu. IPIFF proto zveřejnila příspěvek k činnosti v oblast ekologické certifikace oblasti chovu hmyzu v EU s některými doporučeními pro EK.

Problémem mohou být organické krmné suroviny

Jednou z věcí, které mohou být pro hmyzí farmy problematické, jsou pravidla týkající se ekologického krmiva. V ekologickém chovu hospodářských zvířat by zvířata měla být krmena téměř 100% ekologickými krmnými surovinami, ale je to reálné pro krmivo (substráty) používané pro chov hmyzu? Je známo, že chov hmyzu je udržitelným systémem, v němž mohou být vedlejší zemědělské produkty (např. z výroby škrobu nebo piva, neprodané výrobky ze supermarketů a místních výrobců potravin nebo pekáren) účinně přeměňovány na produkty. Na rozdíl od tradičního chovu zvířat se chov hmyzu opírá o širokou škálu vstupů, které mají odlišné vlastnosti. „V rámci našeho přístupu hodláme využít místní zdroje a usnadnit realizaci cirkulárních strategií (součást udržitelného rozvoje, zlepšení kvality životního prostředí a lidského života zvyšováním efektivity produkce). Náš sektor by měl vážné problémy s nákupem krmiv pro hmyz, který je 100% certifikovaný ekologicky, a to i z důvodu velmi omezené dostupnosti organických krmných surovin na trhu v EU, “vysvětluje Adriana Casillasová, viceprezidentka IPIFF.

Některé úpravy jsou pro funkčnost nezbytné

IPIFF se domnívá, že ekologická certifikace by měla být založena na robustních, ale realistických standardech, které zohledňují podmínky zemědělských podniků, ale také biologické potřeby zvířat. V příspěvku proto IPIFF formuloval řadu doporučení, aby se tato „obecná“ pravidla přizpůsobila specifickým rysům produkce hmyzu, která je zaměřena především na krmiva a chov:

  1. Pokud jde o navrhovaná pravidla týkající se „krmných surovin z farmy“ nebo „krmiv z místních zdrojů“ – bod 1.9.7.1

IPIFF souhlasí s tím, že producenti hmyzu by měli být vybízeni k tomu, aby dávali přednost místně vyráběným materiálům, což je způsob, jak omezit dopad jejich výroby na životní prostředí. IPIFF však považuje za nereálné požadovat, aby určitý podíl krmiva pocházel ze zemědělského podniku, ve kterém jsou zvířata chována. Drtivá většina společností produkujících hmyz se skutečně věnuje výhradně tomu, a to v souladu s požadavky EU na bezpečnost potravin a krmiv (např. Nařízení (ES) č. 142/2011 a nařízení (ES) č. 999/2001).

  1. Pokud jde o navrhovaná pravidla týkající se postupů chovu hmyzu – bod 1.9.7.1

Kanibalismus je pro některé druhy přirozeným instinktem. Je tedy třeba uznat, že tomuto chování nelze v chovu hmyzu zabránit, přestože to odporuje paradigmatům welfare zvířat. Proto navrhujeme vypustit odkaz na „prevenci kanibalismu“. Stanovení maximální hustoty, koncentrace (jak je stanoveno v obecných pravidlech pro hospodářská zvířata) je v případě hmyzu chovaného pro hospodářské účely irelevantní, mnoha druhům skutečně prospívá, když se chovají ve velkých koncentracích. IPIFF proto žádá o uplatnění odchylky od „obecného“ požadavku na hospodářská zvířata, který se týká hustoty ustájení. IPIFF však souhlasí s tím, že producenti hmyzu by neměli používat materiály, které by mohly způsobit zranění hmyzu. Souhlasí s navrhovaným zákazem používání materiálů vyrobených z recyklovaného papíru nebo kartonu nebo kartonů z vajec, pokud jsou předloženy důkazy o tom, že tyto materiály mohou mít nepříznivé účinky na životní prostředí. (např. přítomnost škodlivých kontaminantů).

3. Pokud jde o navrhované šlechtitelské, množitelské postupy – bod 1.3.4.4.4.6

Po důkladných šetřeních mezi členy došla IPIFF k závěru, že navrhované limity 0,5 % pro obnovu populace neekologického chovu (za kalendářní rok) budou pro chovatele náročná. IPIFF alternativně navrhuje hranici 5 %.*

Zdroj: www.allaboutfeed.net, duben 2019

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down