Inspirace z mléčných farem USA

Na farmách v USA vyčíslují náklady na odchov jalovic v přepočtu na čtyřicet tisíc korun, ale prodávají se za poloviční cenu. Z toho důvodu se farmáři snaží snižovat náklady na odchov jalovic třeba tím, že praktikují včasné připouštění ve dvanácti až třinácti měsících věku. Nebo produkují jen tolik jalovic, kolik potřebují na obměnu stáda. O managementu odchovu jalovic za „Velkou louží“ jsme hovořili se sourozenci Vojtěchem a Petrem Brabencovými, kteří s dalšími chovateli holštýnského skotu navštívili v okolí Wisconsinu devět mléčných farem.

 

Pokud jde o poznatky z chovatelské praxe, zastavme se u porodů. Dělalo se na navštívených farmách něco jinak než u nás?

Petr Brabenec:

Na většině farem porody probíhaly v čistých, vydezinfikovaných a dostatečně nastlaných boxech, kam se krávy převáděly ve druhé fázi porodu. Toto opatření významně přispívá ke snížení ztrát telat v prvních dvou týdnech života. Celkové ztráty se na navštívených farmách pohybovaly pod třemi procenty, na jedné však poslední čtyři roky vykazovali ztrátu jen jednoho telete, které uhynulo během odchovu.

 

Co obnášela zootechnická péče o matku a tele?

Vojtěch Brabenec:

Krávy po porodu dostanou perorálně vápník a samovolný nápoj. Dojí se až jako poslední na centrální dojírně. Narozeným telatům se standardně ošetřuje pupek a vakcinují se proti respiračním onemocněním a bakteriálním infekcím vyvolaným Escherichia coli. Nejpozději do třiceti minut se přemístí od matky do termoboxu a do dvou hodin se mu sondou podají tři litry mleziva. K prvnímu napojení telat od prvotelek se používá výhradně kvalitní mražené mlezivo od starších krav, které obsahuje kompletní sadu protilátek proti všem patogenům přítomným ve stáji.

 

Jaké mléko telatům na farmách zkrmují?

Petr Brabenec:

Přibližně 90 % farmářů krmí nativním pasterovaným mlékem z tanku. Maximální dávka mléka na jedno napití je 3,5 litru. Telata ho přijímají cucáky s malým otvorem, což prodlužuje dobu napájení, což díky dostatečnému proslinění zlepšuje trávení mléka a tím i snižuje rizika průjmů! Kvůli prevenci průjmových onemocnění farmáři přidávají do nativního mléka okyselovadla, nejčastěji kyselinu citronovou, a dále také vybraná probiotika.

 

Jaký model napájení mléka farmáři uplatňují?

Vojtěch Brabenec:

Dávkování mléka se odvíjí od způsobu, přesněji řečeno od doby odstavu. Na většině farem odstavují telata v 55 až 60 dnech po narození. Asi deset procent farmářů převádí telata z individuálního ustájení do skupinových kotců v devadesáti dnech věku.

Při tradičním způsobu odchovu telata dostanou první týden 4 až 5 litrů mléka denně, ve třech týdnech již 6 litrů a čtvrtý až pátý týden se jim podává sedm litrů mléka. Od šestého týdne se jim dávka mléka snižuje na polovinu s tím, že ve 49 dnech věku jsou již bez mléka.

Při odstavu v devadesáti dnech věku farmáři praktikují párový odchov a telata napájejí třikrát za den. Dávkování mléka se odvíjí od porodní hmotnosti s tím, že se začíná na šesti litrech. Druhý týden se zkrmuje 7 až 8 litrů mléka, třetí týden 8 až 10 litrů a čtvrtý týden telata dostanou 10 až 12 litrů mléka. Zatímco telata s porodní hmotností okolo 35 kg dostanou ve čtyřech týdnech dávku mléka na úrovni okolo devíti litrů, o dvacet kilogramů těžší vrstevníci se napájejí až 12 litry mléka. Následně se jim dávka mléka postupně snižuje tak, aby osmdesátidenní telata byla již bez mléka.

 

Mohl byste ve vztahu k uvedeným dobám odstavu uvést konkrétní požadavek na minimální příjem starteru?

Petr Brabenec:

Starter se zakládá telatům od pátého až sedmého dne po narození. Telata odchovávaná tradičním způsobem by před odstavem ve dvou měsících věku měla přijímat starter v minimální denní dávce tři kilogramy. O měsíc starší telata by pak před odstavem měla přijmout nejméně 4,5 kg starteru denně. Bez ohledu na dobu odstavu se starter podává telatům do tří až čtyř měsíců věku.

 

Na závěr kapitoly odchovu telat snad zbývá ještě doplnit postřehy ohledně ustájení. Co vás zaujalo?

Vojtěch Brabenec:

Pro farmy v USA je typické, že teletníky reprezentují jednoduché přístřešky, které v maximální míře využívají přirozenou ventilaci vzduchu. Pokud telata nejsou v boudičkách, ustájovací místa mezi jednotlivými kotci pro individuální ustájení jsou oddělena přepážkami. 

Hygiena ustájení a denní čištění a mytí krmicích i napájecích misek je samozřejmý standard. Vyšší pracovní náročnost je zajištěna dostatečným počtem ošetřujícího personálu. Na mzdových nákladech u telat farmáři nešetří.*

 

Účastníci zájezdu
Petr a Vojtěch Brabencovi (zleva)  
Hygiena porodního kotce je zásadní pro zdraví nejen telat, ale i dojnice
Bouda na farmě Wagner farm pro párový odchov telat
Telata na farmě Dairy Dreams odstavují do skupin ve dvou měsících věku, ze starteru na TMR přecházejí o dva měsíce později

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down