Jak vybrat vhodný silážní přípravek

Silážní přípravky mohou přispět k pozitivnímu ovlivnění fermentace nebo aerobní stability. Nedokážou ale zázraky. Žádný silážní přípravek nemůže nahradit správnou faremní praxi. Každý druh silážního přípravku má své přednosti, ale i nedostatky. Některá schopnost jednoho druhu přípravku může být pro někoho výhodou, pro jiného nevýhodou. Proto je dobře, že je z čeho si vybírat.

Pro zjednodušení výběru vhodného silážního přípravku existuje jednoduchá pomůcka pro rozhodování. V prvním kroku by měl být definován hlavní cíl, kterého se má se silážním aditivem dosáhnout, tedy zlepšení fermentace nebo aerobní stability. Současně je třeba posoudit podmínky pro silážování, zejména silážovatelnost a obsah sušiny řezanky dané plodiny v době sklizně. Podle toho se pak vybírá přípravek na základě jeho deklarovaných vlastností.

Na řezačkách již jsou aplikátory na silážní přípravky běžnou výbavou
Na řezačkách již jsou aplikátory na silážní přípravky běžnou výbavou

Certifikace DLG

Kromě dvou hlavních cílů, tedy zlepšení fermentace a prodloužení aerobní stability siláže existují ještě další cíle jako např. snížení tekutých odpadů, zlepšení krmné hodnoty a užitkovosti zvířat, zabránění množení spor klostridií, vylepšená hodnota výtěžku metanu siláže. Nově se připravuje i splnění cíle v pozitivní reakci na kratší dobu skladování, snížení degradace bílkovin během silážování, či zlepšení aerobní stability směsných krmných dávek pro hospodářská zvířata.

Silážní přípravky se hodnotí s ohledem na cíl německým DLG systémem. V současné době tato organizace eviduje 50 přípravků, z nichž 36 je na bázi bakterií mléčného kvašení (LAB), jeden v kombinaci LAB s enzymy, tři v kombinaci LAB a chemického přípravku a deset jich je chemických. Jeden přípravek může splňovat několik cílů. Systém DLG eviduje 38 přípravků, které zlepšují fermentaci, 29 zlepšují aerobní stabilitu, 15 zlepšují krmnou hodnotu a užitkovost zvířat, čtyři omezují výskyt klostridií a dva zlepšují hodnoty produkce metanu v siláži tím, že zabraňují opětovnému ohřevu. Pokud přípravek získá certifikát DLG, jeho vlastnosti jsou prokázané na základě pokusů s velmi přísnými kritérii a každoročního ověřování deklarovaných hodnot. Podle klíče DLG se u siláží vyhodnocují především parametry pH v závislosti na sušině, dále obsah kyseliny mléčné, máselné a octové a stupeň proteolýzy. U silážních přípravků, které neprošly ověřováním DLG, se jejich uživatel musí spolehnout na informace, které mu dá jejich prodejce.

Na sběrací vůz se obvykle montují aplikátory na sypké přípravky
Na sběrací vůz se obvykle montují aplikátory na sypké přípravky

Závěr

Pracovníci Oddělení výživy a krmení hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., v Praze – Uhříněvsi každoročně sestavují podrobný přehled o silážních přípravcích dostupných na českém trhu a v rámci institucionální podpory MZE-RO0723 také každým rokem organizují srovnávací pokusy se silážováním kukuřice, vojtěšky, ale i jiných plodin, ošetřených různými silážními přípravky, čímž získávají dobrý přehled o jejich účinnosti. Výsledky předávají farmářům prostřednictvím odborného tisku a na seminářích. Hlavním vzkazem pro farmáře je, že ekonomiku používání silážních přípravků dělá jejich správný výběr pro daný druh silážovaného krmiva a dodržení alespoň základních technologických požadavků na sklizeň, zpracování, skladování a následné využívání při krmení hospodářských zvířat podle správné faremní praxe.

Více se dočtete v článku Ing. Radko Loučky, CSc. (VÚŽV, v. v. i.), který vychází březnovém čísle časopisu Krmivářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down