Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Robot Sentinel pro zastýlání

Cenu za inovace na EuroTIeru získal robot, který zastýlá podestýlku v chovech drůbeže. Základem udržitelného, zdravého chovu drůbeže šetrného k životnímu prostředí je optimalizace hospodaření ve všech oblastech. Například pro automatické monitorování klimatu a pro regulaci ventilace nebo vytápění se používá široká škála snímačů – pro teplotu, vlhkost a obsah...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výstava

Diagnostika kolibacilózy drůbeže

Kolibacilóza je infekční onemocnění vyvolané bakteriemi Escherichia coli, které v chovech drůbeže způsobuje vysoké ekonomické ztráty. Diagnostika tohoto onemocnění je založena na vyhodnocení klinických příznaků, patologických nálezů a laboratorním vyšetření, které spočívá v průkazu E. coli případně zařazení izolátu k specifickým séroskupinám. Tato metoda je ale nedostačující. Přesnější je diagnostika...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Zdraví střev kuřat a pokles užití antibiotik

O možnosti, jak přirozenou cestou navyšovat produktivitu v chovu drůbeže, o manipulace se střevní mikroflórou, se přednášelo na konferenci Vědeckého výboru výživy zvířat pořádané ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi k problematice aktuálních poznatků ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů.

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Reprodukce u nosnic – vývoj folikulů a jeho regulace

Organismus vysokoprodukční nosnice je vystaven enormnímu tlaku na činnost jednotlivých orgánových systémů. Vzhledem k finálnímu produktu – vejci – je zřejmé, že tím systémem, který je obzvláště vystaven zátěži, je reprodukční systém. Cílem našeho sdělení je připomenout a doplnit poznatky týkající se vývoje folikulů, ovulace a jejich regulace.

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež

Aditiva ovlivňující senzorické vlastnosti

Krmná aditiva doplňují zvířatům potřebné živiny, příznivě ovlivňují kvalitu průmyslově vyráběných krmných směsí, usnadňují konzervaci krmiv, zvyšují jakost potravin živočišného původu a pomáhají chránit zvířata i životní prostředí. Doplňkové látky patří k nejdražším komponentám krmných směsí. Svým působením významně ovlivňují efektivitu živočišné produkce a mnohé z nich jsou pro zvířata...

Kategorie: Drůbež

Vývoj cen krmných obilovin a průmyslových krmiv pro prasata a drůbež

Nižší úroda obilovin v letošním roce ovlivněná poklesem výnosu v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek(nedostatek vláhy) se začíná promítat do ceny krmných obilovin nejen v ČR, ale také v ostatních sousedních zemích. V případě kukuřice na zrno se odhaduje ještě výraznější propad letošní sklizně, než tomu je u obilovin, což se...

Kategorie: Drůbež, Prasata

Vláknina hraje důležitou roli ve výživě nosnic

Zjišťuje se, že i pro monogastry, respektive pro drůbež má zastoupení vlákniny v krmných směsích nezastupitelný význam. Její nerozpustná složka, která v trávicím traktu nefermentuje a není zdrojem energie, je nezbytná na podporu peristaltiky trávicího ústrojí, pozitivně ovlivňuje také stav opeření a v neposlední řadě i chování drůbeže. ...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jak zlepšit kvalitu skořápky vajec?

Prodlužování doby snášky u nosnic patří k základním parametrům, které ve svých programech zohledňují šlechtitelské firmy. Jejich cílem je nabídnout producentům konzumních vajec finální produkt, který delší dobou v produkci přispěje k ekonomičtější výrobě. Problém však je, že u starších nosnic se nejen zhoršuje kvalita skořápky, ale zvyšuje se také...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat