Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Zdraví střev kuřat a pokles užití antibiotik

O možnosti, jak přirozenou cestou navyšovat produktivitu v chovu drůbeže, o manipulace se střevní mikroflórou, se přednášelo na konferenci Vědeckého výboru výživy zvířat pořádané ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi k problematice aktuálních poznatků ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů.

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Reprodukce u nosnic – vývoj folikulů a jeho regulace

Organismus vysokoprodukční nosnice je vystaven enormnímu tlaku na činnost jednotlivých orgánových systémů. Vzhledem k finálnímu produktu – vejci – je zřejmé, že tím systémem, který je obzvláště vystaven zátěži, je reprodukční systém. Cílem našeho sdělení je připomenout a doplnit poznatky týkající se vývoje folikulů, ovulace a jejich regulace.

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež

Aditiva ovlivňující senzorické vlastnosti

Krmná aditiva doplňují zvířatům potřebné živiny, příznivě ovlivňují kvalitu průmyslově vyráběných krmných směsí, usnadňují konzervaci krmiv, zvyšují jakost potravin živočišného původu a pomáhají chránit zvířata i životní prostředí. Doplňkové látky patří k nejdražším komponentám krmných směsí. Svým působením významně ovlivňují efektivitu živočišné produkce a mnohé z nich jsou pro zvířata...

Kategorie: Drůbež

Vývoj cen krmných obilovin a průmyslových krmiv pro prasata a drůbež

Nižší úroda obilovin v letošním roce ovlivněná poklesem výnosu v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek(nedostatek vláhy) se začíná promítat do ceny krmných obilovin nejen v ČR, ale také v ostatních sousedních zemích. V případě kukuřice na zrno se odhaduje ještě výraznější propad letošní sklizně, než tomu je u obilovin, což se...

Kategorie: Drůbež, Prasata

Vláknina hraje důležitou roli ve výživě nosnic

Zjišťuje se, že i pro monogastry, respektive pro drůbež má zastoupení vlákniny v krmných směsích nezastupitelný význam. Její nerozpustná složka, která v trávicím traktu nefermentuje a není zdrojem energie, je nezbytná na podporu peristaltiky trávicího ústrojí, pozitivně ovlivňuje také stav opeření a v neposlední řadě i chování drůbeže. ...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jak zlepšit kvalitu skořápky vajec?

Prodlužování doby snášky u nosnic patří k základním parametrům, které ve svých programech zohledňují šlechtitelské firmy. Jejich cílem je nabídnout producentům konzumních vajec finální produkt, který delší dobou v produkci přispěje k ekonomičtější výrobě. Problém však je, že u starších nosnic se nejen zhoršuje kvalita skořápky, ale zvyšuje se také...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Kuřičky se líhnou stresovaným nosnicím

Stres a nedostatek zdrojů mohou vyvolat v organismu hormonální posuny, které pravděpodobně způsobí, že matka produkuje samičí potomky. Výzkum fakulty zemědělské a environmentální vědy na univerzitě v Georgii naznačuje, že to platí také pro ptáky, i když mechanismus je jiný. Profesorka Kristen Navarová tvrdí, že ženy, které během těhotenství málo...

Kategorie: Drůbež, Plodnost

Podaří se zachránit českou slepici?

České slepice jsou jediným původním plemenem kura, který se chová na našem území již po staletí. Až do poloviny 19. století se chovaly v několika barevných rázech a byly nejrozšířenějším plemenem slepic. Po snaze o jejich hospodářské využití a masovém dovozu cizích plemen se však "češky" ocitly na okraji vyhynutí....

Kategorie: Drůbež

Stane se koroptev polní opět běžným druhem?

Ještě v polovině minulého století byla koroptev polní u nás běžnou pernatou zvěří. Zejména změnou krajiny spojenou s hospodařením na velkých celcích se však její stavy začaly rapidně snižovat, a tak se tento evropský zástupce hrabavých ptáků dostal na seznam ohrožených živočichů mezinárodní organizace IUCN (International Union for Conservation of...

Kategorie: Drůbež