Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

„Je strach žít.“ Hrůzu kolektivizace dokládá unikátní nález skrytý ve dveřích statku

Národní zemědělské muzeum získalo zcela unikátní předmět - nápis z roku 1957, autentický popis hrůz kolektivizace na českém venkově. Vzkaz byl vepsán přímo na dřevo při výrobě dveří, pravděpodobně truhlářem. Při řezání dřeva na podpal jej našli dědici rodinného statku na Prostějovsku. Muzeologové nápis považují za jeden z nejautentičtějších dokladů...

Kategorie: Nezařazené

Konzervace biomasy ke krmným účelům a pro výrobu bioplynu

V poslední době byla věnována velká pozornost nejen využití biomasy ke krmnému účelu, ale také pro fermentační proces během produkce bioplynu resp. metanu v BPS – ve velkých fermentorech za účelem produkce elektrické energie. Byla řešena problematika potenciálu produkce bioplynu u jednotlivých druhů pícnin (kukuřice, čirok, ozimé žito, travní porosty...

Kategorie: Nezařazené

Enzymy ve výživě skotu

Tématu enzymů se ve své prezentaci věnoval Ing. Michal Holík ze společnosti Bodit Tachov. „Enzymy jsou katalyzátory a urychlovače rozkladu živin, bez jejich pomoci by rozklad potravy až na jednotlivé složky trval v organismu neúměrně dlouho. V předžaludcích přežvýkavců probíhá zejména rozklad rostlinných polysacharidů, což je proces výhradně mikrobiální. Působí...

Kategorie: Dojený skot, Nezařazené

V mase se zatím africký mor prasat nenašel

Státní veterinární správa (SVS) v rámci plošného monitoringu na výskyt afrického moru prasat (AMP) od 2. října 2018 odebrala již více než 1000 vzorků vepřového masa, masa divokých prasat a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z nich. Laboratorně se zatím vyšetřilo přes 70 procent odebraných vzorků. V žádném z dosud vyšetřených...

Kategorie: Nezařazené

Teplo a sucho, chovatelsko-krmivářská opatření

Dlouhotrvající sucho, které se projevuje i v letošním roce, je charakteristické velmi nízkým úhrnem srážek, resp. s bezesrážkovým obdobím trvajícím již mnoho týdnů a mají dopad nejen na rostlinnou výrobu, ale i na kalamitní situaci v lesním i vodním hospodářství. Zvláště na některých oblastech ČR (např. na jižní Moravě, ale...

Kategorie: Nezařazené

Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno

Všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) budou muset od 2. října být před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. Povinnost se bude vztahovat také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých...

Kategorie: Nezařazené

Vláknina ve výživě prasnic

Ve snaze o rentabilitu chovu prasat se hledají zejména možnosti, jak dosáhnout snížení nákladů na krmiva. Alternativní složky krmné dávky s dobrou úrovní živin však často obsahují vysoký podíl vlákniny. Při jejich zařazení do krmné dávky u prasat dochází ke snížení využitelnosti ostatních živin a často i ke snížení užitkovosti....

Kategorie: Nezařazené