Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Evropská unie brojí proti africkému moru prasat

Ještě předtím, než se na počátku letošního roku potvrdil výskyt afrického moru prasat (AMP) v Litvě a v Polsku, Evropská komise vydala opatření proti zavlékání uvedeného nebezpečného onemocnění z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí. Reagovala tím na zhoršující se situaci v evropské části Ruska, kde se s...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Budou se u nás vykrmovat kanečci?

Chirurgická kastrace kanečků coby efektivní způsob eliminace kančího pachu z vepřového masa má v chovech prasat Evropské unie zřejmě odzvoněno. Její konec odstartovala v roce 2010 podepsaná Bruselská deklarace, v níž se pod sílícím tlakem ochranářských iniciativ členské státy zavázaly skončit se zmiňovanou tradiční metodou do roku 2018. Z povolených...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Zdraví zvířat

Management odchovu selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq se již po čtvrté stal klíčovou postavou semináře pro chovatele prasat, který 11. března ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu odstavených selat. V další fázi svého vystoupení se pak soustředil na multifaktoriální problém...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Globální bulharská firma rozšiřuje portfolio

Huvepharma je globální farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing produktů pro zdraví lidí i zvířat. Odtud také název firmy Huvepharma – HUman a VEterinary PHARMAceuticals. Huvepharma jako hlavní evropský producent biotechnických a farmaceutických výrobků má v této oblasti více než pětapadesát let tradice. Výrobky společnosti jsou prodávány ve...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Aplikace moderních biotechnologií

Jedním z tematických okruhů výzkumného záměru Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství, jejž řešili pracovníci Výzkumného ústavu živočišné produkce v Praze-Uhříněvsi po dobu pěti let, byla aplikace moderních biotechnologií a programu genetických zdrojů.

Kategorie: Výzkum, Zdraví zvířat

Aviární influenza z Evropy nevymizela

Na našem území byla aviární influenza v komerčních chovech drůbeže poprvé potvrzena v roce 2007 ve východních Čechách, naposledy před čtyřmi roky v Jihomoravském kraji. Nadcházející migrace ptáků ze zimovišť, kteří hrají klíčovou roli v šíření tohoto nebezpečného virového onemocnění, a aktuální záchyty jeho vysoce patogenních i nízce patogenních subtypů...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat