Management mléčných farem

Pro ekonomickou analýzu produkce mléka jsou nezbytná data a jejich správná interpretace. S využitím sofistikovaných technologií s naprogramovaným software k ukládání předem nadefinovaných údajů, mohou chovatelé mléčného skotu přijímat opatření k zefektivnění výroby mléka. O tom, jaká data pro praktické rozhodování využívat hovořil na semináři pro chovatele skotu profesor Alex Bach, Ph.D., z Katalánského institutu pro výzkum a pokročilá studia.

V rámci třídenní návštěvy, kterou zorganizovali společnosti  Fremis, a. s., NTG Agri, s. r. o., a CRV Czech Republic, spol. s r. o., se Dr. Alex Bach představil v ZD Krásná Hora nad Vltavou a v lyžařském středisku Monínec, kde na semináři pro krmiváře a chovatele dojného skotu prezentoval výsledky svého výzkumu. Jeden den pak využil k návštěvě českých farem.

Prezentaci Dr. Alexe Bacha (vlevo) chovatelům tlumočil MVDr. Jiří Davídek
Prezentaci Dr. Alexe Bacha (vlevo) chovatelům tlumočil MVDr. Jiří Davídek

Data využitelná pro úspěšné řízení mléčných farem

K uvedené problematice Dr. Bach uvedl, že k tomu, abyste učinili správné rozhodnutí, musíte vědět nejen jaká data sledovat, ale také je pravidelně vyhodnocovat.

Aktivita zvířat je jedním z hlavních údajů, který by farmáři měli sledovat.

„Zaměřte se na dobu ležení krav. Zjistili jsme totiž, že pokles produkce mléka a mléčných skložek či zvýšený výskyt metabolických poruch má souvislost se snížením doby ležení. Typické pro tento stav je letní období, což souvisí s teplotním stresem. Krávy většinou stojí, neleží a netvoří tak mléko,“ vysvětlil přednášející.

Většina pedometrů měří dobu přežvykování. V této souvislosti Dr. Bach upozornil na skutečnost, že vysoká intenzita přežvykování často souvisí s poklesem pH v bachoru, což může znamenat počínající acidózu. Ověřil si to bolusem pro měření pH v bachoru, přičemž  zjistil, že k poklesu pH docházelo asi hodinu po nakrmení.

Za neméně důležité Dr. Bach považuje i denní vyhodnocování dat z dojírny. Přesným měřením nádoje farmář získá důležité informace o výkonnosti a zdraví každého jednotlivého zvířete. Náhlé poklesy nádoje je třeba bezodkladně řešit.

Dobu ležení krav významně ovlivňuje také kvalita lehacího boxu
Dobu ležení krav významně ovlivňuje také kvalita lehacího boxu

Počasí versus produkce na mléčných farmách

Podle přednášejícího se na farmách často opomíjejí meteorologické údaje, přestože počasí významně ovlivňuje produkci mléka krav. Kromě vysokých letních teplot, jež jsou klíčovým faktorem pro vyvolání již zmiňovaného teplotního stresu, je třeba přihlížet i ke změnám tlaku, zejména při bouřkách. Stejně tak je namístě sledovat úhrn srážek, na snad proto, že by zvířatům voda zásadně vadila, ale proto, že při vysokém ůhrnu srážek se mění podíl sušiny objemných krmiv v jamách a při sestavování krmné dávky se na to musí zareagovat. Podíl sušiny v objemných krmivech – kukuřičných silážích, ale i vojtěškotravních, jetelotravních a GPS senážích by v deštivém období měli farmáři měřit každý den. Jde totiž o to, aby krávy dostávaly stále stejné množství sušiny objemného krmiva každý den. V souvislosti se změnou sušiny objemných krmiv Dr. Bach doporučoval revidovat krmnou dávku jednou týdně.

Pro manažery farem je ukazatelem hodnocení ekonomické efektivity chovu mléčného skotu hodnota IOFC (Income Ove rFeed Costs), která udává rozdíl příjmů za prodané mléko a nákladů na krmiva. Poměřuje tak vstupy zahrnující náklady na krmiva s výstupy, respektive s celkovými tržbami za mléko. Umožňuje optimalizovat náklady na krmiva, které představují až 55 % z celkem vynaložených nákladů.*

Více se dočtete v zářijovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down