Na mléčné farmě myslí i na životní prostředí

Na začátku dubna jsme navštívili největší zemědělské družstvo na Olomoucku. ZD Unčovice se rozkládá na Hané v nížině Hornomoravského úvalu převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. Zabývají se tradiční živočišnou výrobou s chovem dojnic a prasat. V rostlinné výrobě se zaměřují na produkci krmiv i tržních plodin a provozují také bioplynovou stanici.

Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseku, a to na chov prasat a chov holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda. Chov prasat je soustředěn na dvou farmách. Na jedné z farem je zrekonstruovaná stáj porodny a předvýkrmu. Nově postavená výkrmna prasat pro 2000 kusů má ojedinělou technologií v republice. Ve výkrmně se jímají vodní srážky a využívají se do pračky vzduchu (na vodní bázi) a chystá se instalace fotovoltaiky, takže středisko by mělo být energeticky soběstačné.

V zemědělském družstvu v Unčovicích je 850 holštýnských dojnic zatím na dvou farmách. V Příkazech se dokončuje stavba nové mléčné farmy, kam se většina krav postupně přesune.

Pěstují potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a jsou významným pěstitelem cukrovky na zhruba 800 ha (Ing. Měsícová je předsedkyní Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska). Specialitou podniku je pěstování konzervárenského hrachu na zhruba 200 ha, jenž pěstují na Moravě jako jediní. Asi na 8 % plochy se pěstuje řepka. Dále pěstují pro živočišnou výrobu kukuřici, vojtěšku, žito. Poslední roky je v osevním postupu sója, letos jetel inkarnát a také hořčice pro potravinářské účely. Louky jsou v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Na farmě v Příkaze provozují bioplynovou stanici o výkonu 1189 KW, která navazuje přímo na živočišnou výrobu.

Zemědělské družstvo funguje také jako školní závod, chodí sem na praxi studenti střední zemědělské školy z Olomouce.

Průměrná užitkovost dojnic je 11 000 litrů mléka, zhruba 39 litrů na dojenou krávu. V mléce je průměrně 3,90 % tuku a 3,36 % bílkovin. Produkce mléka v ZD je po několik let ekonomicky stabilní. Mléko prodávají na Slovensko do mlékárny Rajo Bratislava v současnosti za 10,40 Kč za litr.

 Mléčná farma v Příkazech

Stájí a celou farmou v Příkazech nás provedl hlavní zootechnik zemědělského družstva Ing. Jan Čunderle. Na farmě je postavena nová stáj a druhá je ve výstavbě. Nová produkční stáj má kapacitu 440 dojnic a po dokončení druhé stáje se kapacita mléčné farmy v Příkazech zdvojnásobí. Technologie dojení a chlazení dodala firma LUKROM, spol. s r.o. Inspiraci pro vybavení dojírny hledali v Izraeli a jasnou volbou byla tedy firma Afimilk jak pro svůj propracovaný program Afifarm, tak pro širokou nabídku senzorů měření.  Technologii dodávala firma LUKROM, spol. s r.o. Nejdůležitější částí je paralelní dojírna 2 x 20 s individuální fixací. Dojnice jsou dojeny dvakrát denně. Dojírna má analyzátor mléka AfiLab. Má přesný senzor vodivosti pro detekce mastitidy, a tak pomáhá snižovat škody způsobené onemocněním vemene. Každá dojená kráva se ve stání dojírny automaticky načte díky pedometru umístěném na pravé přední končetině. Ty se jim nasazují vždy po otelení.

V čekárně je automatický přiháněč, který zároveň čistí podlahu čekárny. Selekční branka automaticky vybírá krávy na ošetření bez jakéhokoli stresu pro zvířata s více než 90% úspěšností. Díky tomuto managementu se nemanipuluje se zvířaty zbytečně, ve stáji je klid, veškeré zákroky se díky selekční brance odehrají po dojení. V dojírně je trubičkový předchladič mléka, který ho zchladí před jeho přetečením do tanku. LUKROM, spol. s r.o dodal do mléčnice nový Mueller chladící tank na mléko s objemem 36 400 l mléka. Jde o jejich největší chladicí tank instalovaný uvnitř mléčnice. Dojnice jsou v produkční stáji rozděleny do skupin podle fáze laktace, velikost skupiny je 90 až 110 dojnic. Stáj má velkou kapacitu, ventilátory a boční plachty jsou řízené podle vnitřního i venkovního klimatu meteostanicemi a střešní štěrbin je otevřená. Kejdu odklízí shrnovací lopaty, do středového kanálu. Boxová lože jsou podestýlána separátem (digestátem z bioplynové stanice) s vápencem a řezanou slámou.

Na všech pohybových chodbách i v čekárně jsou instalovány rohože, aby se mohly dojnice bezpečně pohybovat a nesmekaly se. V Příkazech se připravuje se změna technologie podestýlání krav. Bude instalován separátor pro výrobu separátu z kejdy, který je lepší než digestát z bioplynové stanice.

Paznehty krav jsou ošetřovány pravidelně zhruba dvakrát  za rok v intervalu asi pět měsíců a akutní případy ošetřuji pravidelně sami. Inseminace se vyhledává jak podle aktivity, tak i na základě vizuálních projevů říje. Inseminací po přirozených říjích je 68 %. Zabřezávání krav po všech inseminacích je 45 % (inseminační index 2,1). Mezidobí je asi 386 dní. Málo se používá hormonálního ošetření krav a jalovic. Jalovice se zapouštějí ve 12 měsících podle hmotnosti a výšky v kohoutku a první otelení je v průměru ve věku 23 měsíců.

Krmivo je na krmný stůl naváženo dvakrát denně horizontálním krmným vozem Patriot o objemu 16 m3 taženým traktorem. Připravují se krmné dávky podle fáze laktace pro krávy stojící na sucho, pro krávy v laktaci a liší se i dávka pro jalovice před porodem. Každou hodinu je krmivo  přihrnováno šnekovým přihrnovačem Wasserbauer Butler Gold. Ten jemně otáčí a načechrává krmivo a přihrnuje ho před dojnice. Do násypky přihrnovače je možné dávkovat jadrné krmivo nebo minerální krmivo.

Po přesunutí dojnic z Unčovic do Příkaz zhruba během jednoho roku, zůstane v Unčovicích jen asi 200 dojnic. Předpokládá se, že se zruší rybinová dojírna a do stáje se instalují roboty. Investice by se zahrnuly do příštích dotačních titulů, které jsou připravovány pro rok 2023. 

Podrobněji v časopisu Náš chov 5/2022.

přihrnovač krmiva Wasserbauer Butler Gold
produkční stáj v Příkazech

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down