O hybridech kukuřice na mezinárodním sympoziu

Ve čtvrtek 26. února proběhlo v Pohořelicích mezinárodní sympozium, jehož přednášky byly zaměřeny na hodnocení kukuřičných hybridů vhodných pro produkci bioplynu a mléka. Kromě českých odborníků se prezentovali také přednášející ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.

Úvodní přednášky se ujal Ing. Marek Povolný, vedoucí oddělení metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, a popsal hodnocení kukuřičných hybridů v ÚKZÚZ.

Hodnocení substrátů pro produkci bioplynu se věnoval Ing. David Andert, CSc. (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i, Praha).

Rozdíly v nárocích na siláže pro produkci bioplynu a mléka hodnotil Ing. Radko Loučka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v .v. i., v Praze Uhříněvsi.

Ing. Adam Moravec (CZ Biom) se v úvodu přednášky o energetickém využití biomasy věnoval historii vzniku bioplynových stanic, dále současnosti využívání biomasy a legislativě, která by měla podpořit rozvoj oboru. Dnes je v ČR asi 460 zemědělských bioplynových stanic a pro produkci biomasy je třeba asi 100 000 ha, tj. asi čtvrtina osevní plochy u nás.

Dr. Ing. Jiří Třináctý (AgroDigest s. r. o., Pohořelice) přednášel o ukazatelích kvality hybridů kukuřice pro produkci bioplynu a mléka, zaměřil se na systém Milk 2006 a popisoval výsledky experimentů.

Prof. Ing. Ján Gaduš, Ph.D. (Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre), seznámil posluchače s výrobou bioplynu na Slovensku. Pracuje tam v současnosti asi 107 BPS, ale na výrobě energie se podílí pouze 1,2 %. Přednášející uvedl, že by se měla změnit legislativa tak, aby více podporovala zemědělské bioplynové stanice.

Z Polska přijela prof. dr. hab. inż. Katarzyna Szwedzia (Politechnika Opolska) a hovořila o situaci polských BPS a inovativním řešení navrhování bioplynových stanic.

Po ní se slova ujal Dr. Zoltán Bagi, Ph. (Szegedi Tudományegyetem), který přednášel o potenciálu produkce bioplynu kukuřičných hybridů, které byly ve studiích hodnoceny laboratorně v kolonách a také v kontinuálních fermentorech. O množství vyprodukovaného bioplynu nerozhoduje hybrid, ale celková produkce sušiny.

Eckhard Holzhausen (Monsanto Agrar Deutschland, Düsseldorf) představil systém šlechtění kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka. Firma vytváří a zavádí do provozu kukuřičné hybridy s genetikou, která je schopna se přizpůsobit místním podmínkám a využít vysoký výnosový potenciál.*

 

Podrobněji v časopisu Krmivářství a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *