O mléce a mléčných výrobcích

Výzkumný ústav mlékárenský s. r .o. uspořádal ve čtvrtek 27. dubna 2023 workshop XXV. DEN VÚM v Národním zemědělském muzeu. Po prezenci účastníků se slova chopil ing. Ondřej Elich, ředitel, jednatel VÚM, který programem provázel.

První přednášku na téma Současná situace na trhu s mlékem si připravil Ing. Jiří Kopáček, CSc. (ČMSM).

Ing. Ondřej Elich popsal také výzkumnou činnost VÚM.

Aplikaci beta-galaktosidázy pro výrobu jogurtů s probiotiky vysvětlil doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc. (VŠCHT).

Přednášku o využití odpadní vody z demineralizace syrovátky v kultivaci mikrobiální biomasy a jejich aplikace do mléčných výrobků přednesl prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D. (VŠCHT).

Po přestávce přišla s prezentací o nežádoucích mikroorganismech v mlékárenství – rezistenci, perzistenci a zdrojích kontaminace Ing. Irena Němečková, PhD. (VÚM).

Ing. Miloslava Kavková, PhD. (VÚM) charakterizovala kmeny ve sbírce mlékárenských mikroorganismů |– Laktoflora (CCDM) jako nástroj vhodného výběru kmenů k potravinářským a nepotravinářským aplikacím.

Využití infračervených analyzátorů v kontrole mléka vysvětlila Ing. Martina Švejcarová (VÚM).

Posední přednášku dne si připravila doc. RNDr. Marcela Klimešová, Ph.D. (VÚM) na téma doporučení pro postup mikrobiologických analýz v syrovém mléce při porušení chladového režimu během transportu vzorků do laboratoře.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down