Probiotika jako součást prevence onemocnění telat

Průjmová a respirační onemocnění jsou dvě hlavní příčiny rané morbidity a mortality telat. Zatímco průjem je hlavním problémem v prvních třech týdnech po narození telat, od čtvrtého týdne věku převažují onemocnění dýchacích cest. Preventivní nebo nadměrné a často nevhodné používání antibiotik při léčbě průjmů telat vede k výraznému nárůstu rezistence bakteriálních původců. Jednou z možností snížení spotřeby antimikrobik je doplnit krmnou dávku telat o probiotika, prebiotika nebo synbiotika, která jsou jejich bezpečnou alternativou.

 

Ve výzkumném ústavu živočišné výroby analyzovali vliv účinku probiotik na růst, zdraví a prevenci onemocnění telat v období mléčné výživy. Pilotní studie zahájili na vzorku čtyřidvaceti telat holštýnského plemene ustájených v individuálních kotcích s výběhem, kam byla přemístěna bezprostředně po porodu.  Ve věku asi osmi dnů byla vždy dvě sousedící telata spojena dohromady odstraněním středových zábran ve výběhu. V pokusné skupině s přídavkem probiotik tak bylo šest párů telat (6 býčků a 6 jaloviček), stejně jako v kontrolní skupině.  

Do 20 dní věku se telatům v pokusné skupině podávala probiotika (směs bifidogenních bakterií - Bifidobacterium species, laktobacilu - Lactobacilus acidophylus a Enterococcus faecium v dávce pěti gramů jednou denně do nativního mléka. Krmná dávka byla pro obě skupiny shodná a zahrnovala šest litrů nativního mléka a starter v adlibitním množství a samozřejmě vodu k napájení. Telata se odstavovala v 60 dnech věku.

V průběhu studie byla u telat zjišťována jednak porodní hmotnost a jednak živá hmotnost vážením v týdenních intervalech. Denně byla sledována spotřeba starteru a zdravotní stav telat.

Potvrdilo se, že preventivní podávání probiotik má významný vliv na zlepšení zdravotního stavu párově ustájených telat a tím i snížení spotřeby antimikrobik při jejich odchovu. Zkrmování nativního mléka obohaceného o vícesložková probiotika zlepšilo příjem starteru a následně i růst telat. Dieta telat doplněná o probiotika oddálila výskyt průjmového onemocnění do pozdějšího věku a tím prokazatelně zkrátila délku trvání průjmu. U telat s přídavkem probiotik byl významně nižší výskyt respiračních onemocněni do 30. dne věku telat. Respirační onemocnění se u těchto telat projevila později a trvala kratší dobu než u telat bez přídavku probiotik.

Více se dočtete v článku Ing. Gabriely Malé, Ph.D., který najdete v prosincovém čísle časopisu Náš chov.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down