18.02.2016 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt Feed-a-Gene

Feed-a-Gene si klade za cíl lépe přizpůsobit různé složky krmiva monogastrům (prasata, drůbež a králíci) s cílem zlepšit jeho celkovou účinnost a snížit dopad na životní prostředí. Budou se hledat nové a alternativní zdroje krmiv a krmné technologie, budou se identifikovat a vybírat robustních zvířata, která jsou lépe přizpůsobeny variabilním podmínkám, stejně jako rozvoj technik krmení, které umožni optimalizaci potenciálu krmiv a zvířete.

Projektu Feed-a-Gene byl udělen grant EU a oprávněné náklady na akci jsou 9 933795 eur. Doba jejího trvání bude 60 měsíců (pět let) od 1. března 2015 a má 23 evropských i neevropských partnerů.

Cíle projektu

  • Vyvinout nová a alternativní krmiva a krmné technologie tak, aby se lépe využilo místních zdrojů krmiv, zelené biomasy a vedlejších produktů potravinářského průmyslu a biopaliv.
  • Vyvinout metody pro real-time charakterizaci nutriční hodnoty krmiv, lépe využít a přizpůsobit krmnou dávku požadavkům zvířat.
  • Vyvinout nové způsoby využití krmiva a identifikovat individuálních rozdílů v odolnosti a vybrat zvířata, která jsou více přizpůsobit změnám v krmivu a okolních podmínkách.
  • Vyvinout biologické modely pro lepší pochopení fungování organismu hospodářských zvířat, a tak předvídat využití živin a energie během produktivního života.
  • Vyvinout nové systémy pro management přesného krmení a precizního zemědělství, kombinovat dat a znalostí o krmivu, zvířatech a životním prostředí, k tomu využít inovativní monitorovací systémy, krmné postupy a nástroje podporující rozhodování.
  • Zhodnotit celkovou udržitelnost nových systémů managementu vyvinutých v rámci projektu.
  • Demonstrovat inovativní technologie vyvinuté v rámci projektu a ve spolupráci s partnery z krmivářského odvětví, chovatelských firem, výrobců zařízení a organizace zemědělců podpořit praktické provedení výsledků projektu.
  • Šířit spolu se zainteresovanými stranami nové technologie, které zvýší efektivitu živočišné výroby, při současném zachování kvality produktů a dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin v EU.

Celková koncepce
Živočišná výroba neustále čelí novým výzvám. Konkurence mezi potravinami, krmivy a pohonnými hmotami vybízí aktéry k hledání nových řešení pro zvýšení efektivity a udržitelnosti živočišné výroby. Nárůst počtu světové populace v kombinaci s růstem příjmů zdvojnásobí do roku 2050 globální poptávku po produktech živočišného původu. Drůbeží a vepřové maso zásadním způsobem přispívá k tomuto nárůstu. Chovy drůbeže, králíků a prasat jsou zodpovědné za přibližně 13 % vylučovaného dusíku a 18 % fosforu z produkce těchto plynů u hospodářských zvířat v Evropě. Kromě toho je chov monogastrů je vysoce koncentrovaný a hlavní koncentrace dusičnanů a fosfátů ve vodě se nacházejí v hlavních produkčních oblastech, tedy v severozápadní Francii, Dánsku, Nizozemsku, údolí Pádu v Itálii a severovýchodu Španělska.
Monitorovací zařízení jsou nyní dostupnější a umožní rozvoj precizního zemědělství včetně přesného, precizního krmení. Rozdíly mezi zvířaty mohou být také využity k chovu efektivnějších, odolnějších zvířat. V poslední době díky vysoké přesnosti molekulární technologie je možno dosáhnout podrobného pohledu na biologické mechanismy živin a jejich využívání zvířetem a jeho střevní mikroflórou, což vede k vývoji nástrojů pro včasný a pečlivý výběr. Pro další zvýšení efektivity a udržitelnosti živočišné výroby, musí EU spoléhat ve větší míře na místně produkované zdroje krmiv. Vzhledem k rozmanitosti ve zdrojích krmiv a v krmných technologiích, neexistuje jednotné řešení, jak zlepšit využití krmiv a dosáhnout bílkovinné soběstačnosti. Přístup, v němž různí odborníci spojí své odborné znalosti a dovednosti, je nezbytný, aby v konečném důsledku bylo dosaženo tohoto cíle.
Celkový přístup
Koncepce Feed-a-Gene se bude zabývat hlavními druhy monogastrů v živočišné výrobě (prasata, drůbež a králíci) a rozmanitost typů a výrobních fází (tj. výkrm prasat, březí a kojící prasnice, brojleři a nosnic) a v různých výrobních podmínkách (konvenční, maximální welfare, alternativní – středomořské výrobní systémy). Kromě toho se bude počítat s různými aspekty výrobních systémů a podmínek (včetně porovnání různých plemen prasat a drůbeže, používaných pro produkci konvenčních nebo speciálních výrobků) a srovnání udržitelnosti konvenčních a navržených produkčních systémů. Feed-a-Gene se skládá ze šesti výzkumných a inovačních pracovních balíčků (WP). Společné experimenty budou zřízeny v různých WP s omezením pokusy na zvířatech a a budou se sdílet experimentální zařízení mezi Feed-a-Gene a jeho partnery

Partneři projektu Feed-a-Gene:
INRA (Francie), DuPont (Dánsko), Wageningen UR (Nizozemsko), Exafan (Španělsko), Newcastle University (Velká Británie), Claitec (Španělsko), Universitat de Lleida (Španělsko), INCO (Španělsko), IRTA (Španělsko), Gran Suino italiano (Itálie), Kaposvár University (Maďarsko), ACTA (Francie), Aarhus University (Dánsko), IFIP (Francie), Čínská zemědělská univerzita (Čína), ITAVI (Francie), IPG/TOPIGS (Nizozemsko), Terres Inovia (Francie), Cobb (United Kingdom),AFZ (Francie), Hamlet Protein (Dánsko), INRA Transfert (Francie), Bühler (Švýcarsko),

Webové stránky a sociální média:

www.feed-a-gene.eu, www.facebook.com/feedagene, twitter.com/FeedaGene, www.linkedin.com/grp/home?gid=8359616

Zdroj: www.feed-a-gene.eu

Evropa a Čína společně pracují na projektu na zlepšení účinnosti krmiv a efektivity chovu monogastrických zvířat a zároveň snížení dopadu jejich chovu na životní prostředí.
Projekt, který se nazývá Feed-a-Gene, se zaměří na vývoj nových a alternativních krmných zdrojů a technologií a výběr zvířat, která jsou lépe přizpůsobeny proměnlivým podmínkám.

Při zaměření zaměření na prasata a drůbež je do Feed-a-Gene zapojeno mezinárodní konsorcium 23 veřejných a soukromých partnerů, včetně dvou z Velké Británie, a to Newcastle University a obchodní společnosti Cobb.
Pětiletý projekt je koordinován francouzským Národním ústavem agronomického výzkumu (INRA) a bude financován částkou zhruba 9 000 000 eur ze strany EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down