Selenizované mléko – selen z krmiva do mléka

Nedostatečný příjem selenu negativně ovlivňuje důležité fyziologické funkce. Podílí se na zlepšování imunitního systému, působí jako antioxidant a antagonista těžkých kovů má mnoho dalších významných úkolů v lidském i živočišném metabolismu.

U nás byly zaznamenány nízké obsahy Se v rostlinách a hladiny i v krvi hospodářských zvířat. Obyvatelé střední a východní Evropy nemají dostatečný příjem selenu v potravě. Produkce funkčních potraviny se zvýšením obsahem selenu jsou jeden z možných způsobů jak navýšit příjem selenu u české populace. Jak tedy dosáhnout lepšího příjmu selenu u lidí? Nabízí se jednoduché řešení. Při krmení hospodářských zvířat s krmivem se zvýšeným obsahem selenu bychom mohli vyrábět potraviny obohacené selenem, jako je maso, vejce nebo kravské mléko.

Formy selenu a absorpce v organismu krav

Selen v přírodě existuje v anorganické a organické formě. Bohatým zdrojem organického selenu jsou hlavně vnitřnosti, maso, mořské plody, z rostlinné produkce některé brukvovité a bobovité. Rozlišení jednotlivých forem Se v krmivu je velmi důležité, protože jejich vstřebávání a další transformace v organismu dojnic se liší. Až 90% z přijatého organického selenu se zabuduje v organismu především do proteinů, zatímco většina anorganického selenu se z organismu vyloučí močí nebo výkaly.

Doplnění výživy skotu

V anorganické formě se selen přidává do pitné vody, v solném lizu je ve formě seleničitanu sodného. Je možné ho podávat i intravenózně injekcemi. Suplementace organické formy je možná také pomocí objemného krmiva vypěstovaného na poli s vysokým obsahem selenu, připadne za využití hnojiv s vysokým obsahem selenu nebo s využitím foliární aplikace selenu. Takto přidávaný selen je bezpečný pro zvířata i lidi, protože šance na předávkování selenem rostlinnou potravou je nízká. Mezi rostlinami jsou některé, které mohou akumulovat větší množství selenu. Do této skupiny patří například řepka olejka a rostliny z čeledi bobovitých mohou produkovat až několik tisíc miligramů selenu v kilogramu sušiny. Patří sem někteří zástupci rodu Astragalus (kozinec), například Astragalus bisulcatus. Tyto rostliny jsou schopny přeměnit anorganický selenid na organickou formu selenu a mohou být pro býložravce dokonce toxické. Jinou možností pro doplnění selenu jsou selenem obohacené kvasinky, které obsahují selen v organické i anorganické formě. Celkový obsah selenu, který se jako selenometionin nachází v kvasinkových proteinech, může být až 3 000 mg/kg, zatímco selenocystein je tam pouze v malém množství. Absorpce selenizovaných kvasinek je pomalejší než u selenometioninu, protože buňky kvasinek musí být natráveny, než se mohou uvolnit cenné látky.

Vliv jiných složek krmné dávky

Vitamín E je jedním z faktorů ovlivňujících pozitivně příjem a využití selenu selenu. Nedostatek selenu lze tedy částečně kompenzovat dostatečným příjmem vitamínu E a naopak. Také krmiva bohatá na protein a celulózu mají pozitivní vliv na zabudování selenu do organismu. Negativně na vstřebávání selenu působí například síra a oodobně Fe3+ snižuje rychlost absorpce selenu, protože transformuje selen do formy, která se neabsorbuje ve střevě.

Závěrem

Mléko a mléčné produkty jsou už teď považované za dobré zdroje selenu. Obsah selenu v mléku je ovlivněný regionem a ročním obdobím, a je možné ho navýšit selenovou suplementací dojnic. Bylo prokázáno, že suplementace krmných dávek organickými formami selenu zvýšila jeho koncentraci v mléce až o 190 % ve srovnání s mlékem krav s doplňkem anorganickéhoselenu v podobě solných lizů. Zvýšení obsahu organicky vázaného selenu v mléku by umožnilo vytvářet funkční potraviny s přidanou hodnotou.

Česká zemědělská univerzita momentálně řeší projekt s názvem „Implementace agronomických selenizačních postupů při výrobě mléka a mléčných výrobků jako funkčních potravin“.

Ing. Matúš Gašparík, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph. D., Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D. prof. Ing. Jiřina Száková, CSc. 1, Katedra chovu hospodářských zvířat, 1Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, FAPPZ, ČZU v Praze

Podrobněji v časopisu Náš chov 4/2023.

 

Vstřebávaní selenu v organismu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down