Cena producentů vepřového masa byla v loňském roce v průměru o 13 % nižší než předloni. Respektive u jatečných prasat klasifikovaných ve třídách SEU odpovídala 37,90 Kč/kg v JUT (29,15 Kč/kg v živé hmotnosti). Za podobné ceny se však s prasaty obchodovalo v celé Evropě.

V souvislosti s přetlakem vepřového masa v Evropské unii, který odstartovalo  uzavření ruského trhu (z 800 až 900 tisíc tun se aktuálně do Ruska dováží jen okolo 12 tisíc tun) je momentálně velkým problémem jeho odbyt. Z toho důvodu je domácí trh zahlcen levným masem ze zahraničí. Cena dováženého vepřového masa klesá úměrně ke zvyšujícímu se objemu. Jestliže loni byla na průměrné  úrovni 49 korun za kilogram, ještě asi před půldruhým rokem byla o 25 % vyšší.

„Z hlediska cen je situace v sektoru špatná od loňského pololetí. Pro chovatele jsou tak dotace vítanou pomocí, ale nenahradí příjmy z prodeje prasat, které jsou základem ekonomiky chovu. Takzvané osmičkové dotace – 8.F.a. a  8.F.b. budou financovány v rozsahu přibližně 650 miliónů korun. U dotací na welfare prasat došlo ke změně u podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata ve smyslu navýšení příspěvku o 20 až 30 % za současného snížení kritizované administrativní náročnosti. V jejich rámci lze reálně počítat s finančními prostředky na úrovni 180 miliónů korun. Přibližně stejný objem představují i dotace ze záchranného balíčku Evropské unie. Dále lze využít investiční dotace z Programu rozvoje venkova nebo dotace z programu Evropského inovativního partnerství, který by se díky svému zajímavému rozpočtu mohl stát pro chovatele dalším zdrojem příjmů. Připravovaný rezervní dotační titul, který by zohledňoval například nezaroštovanou plochu pro selata, permanentní dozor na porodně, používání přípravků na snižování amoniaku, šetrnou kastraci nebo antistresové přípravky, by mohl začít platit nejdříve od příštího roku. Při součtu vyjmenovaných finančních prostředků a předpokládané produkci 236 tisíc tun vepřového masa by tak chovatelé moli získat v letošním roce dotaci 4,50 koruny na každý kilogram vyprodukovaného masa,“ uvedl na semináři společnosti Biomin  ředitel Svazu chovatelů prasat Ing. Jan Stibal.*

Zdravotní komplikace zvířat vyvolané mykotoxinovou kontaminací krmiv představují celosvětový problém, který stojí miliardy USD. S ohledem na vnímavost prasat k metabolitům plísní bylo pro chovatele přínosné vystoupení Rakušanky Vereny Starklové, která na semináři firmy Biomin Czech, s. r. o., představila inovativní řešení.

 

Produktová manažerka mateřské firmy (Biomin Holding, GmbH) se stala hvězdou včerejšího semináře, který se uskutečnil v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Ve své přednášce se zaměřila na prevenci mykotoxinů z pohledu zdravotních rizik v chovech prasat.

„Výsledky průzkumu mykotoxinů provedeného společností Biomin ukazují, že krmné směsi a kukuřice často obsahují mykotoxiny v koncentracích, které škodí zdraví prasat. Ve sledovaných vzorcích se nejčastěji objevovaly deoxynivalenol, fumonisimy a zearalenon. Fumonisimy byly zjištěny ve třech ze čtyř testovaných vzorků kukuřice a u poloviny z nich byla překročena jejich riziková koncentrace. Ve vyrobených krmných směsích byly fumonisimy zastoupené v 60 % všech vzorků, z toho u poloviny z nich jejich průměrná koncentrace překročila rizikovou hladinu. Výsledkem několik desítek let trvajícího věděckého výzkumu je nová doplňková látka, Mycofix 5.0, kterou jsme uvedli na trh v loňském roce. Tato pátá verze produktů řady Mycofix je účinná proti širokému spektru známých mykotoxinů. Obsahuje tři doplňkové látky registrované v Evropské unii, které prokazatelně absorbují škodlivé mykotoxiny nebo je biologicky transformují na netoxické metabolity. Dále v přípravku obsažená bioprotektivní směs nejen podporuje funkci jater a imunitního systému, ale před negativním působením mykotoxinů také chrání střevní bariéru a celistvost střeva. Kromě toho je ještě účinnou ochranou proti negagtivnímu působení endotoxinů, které jsou součástí vnější membrány všech gramnegativních bakteri,  jako jsou například Escherichia coli, Salmonella, Shigella a Pseudomonas. Optimalizované složení přináší praxi mnohem účinnější řešení, které se promítne do zlepšení zdraví a následně i parametrů užitkovosti,” prezentovala asi před padesátkou přítomných chovatelů během svého vystoupení Verena Starklová.*

Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov

Ve středu se ve Stříteži u Jihlavy konala konference o chovu prasat nazvaná Biomin Forum. Společnost Biomin Czech, s. r. o., si pro chovatele připravila několik příspěvků. Po úvodních slovech Ing. Jana Hitzgera se slova ujal ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Ing. Jan Stibal, který přítomné seznámil například s novinkami ve zpeněžování jatečných kusů. Další přednášku, týkající se aktuálních zdravotních problémů v chovech prasat si připravil Dr. Ferdinand Entenfellner. Tématu mykotoxinů se ve svém příspěvku věnovala Ing. Dana Pavelková a o surovinách ve výkrmu prasat pohovořil Ing. Tomáš Paradovský.

Více si přečtete v Zemědělci

http://youtu.be/zu_yhckBXt0

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down