Vážené matice

Využitelnost vážených matic při selekci na exteriérové vlastnosti holštýnského skotu v ČR vysvětlila na odborném semináři o vědě u zvířat ve VÚŽV v Uhříněvsi Ing. Michaela Brzáková, Ph.D. Podle ní v metodě ssFGBLUP vysvětlují SNP stejný podíl proměnlivosti a wssGBLUP vysvětlují SBP různý podíl proměnlivosti.

Testovalo se využitelnost obou. Databáze byla poskytnuta ČMSCH (národní genomické hodnocení) z let 1995–2020, 699 681 krav s bonitací a jedno měření na krávu (30 do 210 dnů po prvním otelení), podle metodiky WHFF (bodová stupnice 1–9).Vyhodnocovanými vlastnostmi exteriéru bylo 20 exteriérových vlastností + 5 souhrnných, a to stavba těla (6 znaků): tělesný rámec, hranatost, šířka hrudníku, hloubka těla, sklon zádě, šířka zádě, tvar vemene (8): přední upnutí vemene, hloubka vemene, rozmístění předních a zadních struků, délka struku, výška a šířka zadního upnutí vemene, závěsný vaz, šířka vemene, tvar končetin (5): postoj zadních končetin zezadu a z boku, úhel paznehtů, kvalita kostí, chodivost, tělesná kondice a souhrnné charakteristiky – mléčná síla s podílem 40 %, stavba těla 25 %, končetiny 15 %, vemeno 20%, tedy celkový exteriér. Znaky byla neotypovány různými čipy, proto bylo rozhodnuto o testy bez amputace s průnikem 60 % s Illumina v2. Data se upravila tak, že vznikl celý soubor znaků (1,7 mil jedinců v rodokmenu) a soubor zkrácený (o 331 000 jalovic). Při předpovědi genomické PH (GEPH) byl využit jednoznakový model a testovány byly oba soubory, obě metody. Obě metody poskytly srovnatelné výsledky, pořadová korelace GEPH vyšší než 0.99. Přednášející dodala, že doporučuje upřednostnit wssGBLUP , neboť lépe vysvětluje proměnlivosti SNP.

Ing. Michaela Brzáková, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down