Vedlejší produkty zvýší úspory půdy a vody

Výzkumníci zjistili, že zvýšeným využíváním vedlejších produktů v krmivářském sektoru lze dosáhnout významných úspor ve využívání půdy a vodních zdrojů. Potraviny živočišného původu přispívají k 16 % celosvětových dodávek potravin a jsou důležitým zdrojem bílkovin v lidské stravě, jejich výroba využívá neúměrně velký podíl zemědělské půdy a vodních zdrojů.

Studie ukázala, že 11–16% nahrazení energeticky náročných plodin, které se v současné době používají jako krmivo pro zvířata, jako je maniok a obiloviny, vedlejšími zemědělskými produkty, by ušetřilo přibližně 15,4 až 27,8 milionu hektarů půdy a 3 až 19,6 kilometrů krychlových a 74,2 až 137,9 kilometrů krychlových vody pro růst jiných potravinářských plodin.

Krmiva mohou krmiv konkurovat výrobě rostlinných potravin

Tato úspora přírodních zdrojů je podle vědců vhodnou strategií pro snížení neudržitelného využívání přírodních zdrojů jak lokálně, tak globálně, a to prostřednictvím virtuálního obchodu s půdou a vodou. Ukazuje také, že živočišná výroba proto může přímo či nepřímo konkurovat produkci rostlinných potravin. Zemědělské produkty jsou definovány jako druhotné produkty získané zpracováním primárních plodin, jako jsou obiloviny a cukr. Studie zahrnovala zkoumání obilných otrub, řízků cukrové řepy, melasy, lihovarnických zbytků a citrusové dužiny. Camilla Govoniová, výzkumná pracovnice v Politecnico de Milano v Itálii, uvedla, že používání zemědělských vedlejších produktů pro krmení zvířat nejenže snižuje konkurenci mezi sektory a tlak na zdroje, ale také zvyšuje dostupnost kalorií, které mohou být přímo vyčleněny pro lidskou stravu: „Pokud budou ušetřené zdroje použity pro jiné účely, včetně výroby rostlinných potravin, které v současné stravě chybí, zlepšilo by to zabezpečení potravin v několika zemích, protože by se nabízely zdravější a udržitelnější potraviny. Používání alternativních přísad v krmení zvířat by vedlo ke zvýšení udržitelnosti a snížení dopadu na životní prostředí nejen lokálně, kde společnost chová a vyrábí maso a živočišné produkty. Maria Christina Rulliová, profesorka hydrologie a koordinátorka laboratoře Glob3ScienCE, dodala, že pokles poptávky po krmivech by mohl vést k menšímu dovozu krmiv, což by přineslo ekonomické a sociálně-environmentální výhody: „Výroba některých krmiv ve skutečnosti vede k nadměrnému tlaku na vodní zdroje a odlesňování, což má následné vlivy na koncentraci skleníkových plynů v atmosféře a ztrátu biologické rozmanitosti.“

Cirkulární zemědělství

Vzhledem ke globálnímu oteplování a rostoucí populaci, kterou je třeba nakrmit, je rozvoj udržitelné formy produkce potravin životně důležitý. A právě zde přichází na řadu cirkulární zemědělství. Použití vedlejších a odpadních produktů jako krmiv pro zvířata nejen pomáhá snižovat skladování odpadu a jeho spalování, ale má také nutriční výhody pro zvířata

Meziodvětvový pokles poptávky po obilovinách

Meziodvětvový pokles poptávky po obilovinách je podle ní obzvláště důležitý vzhledem k tomu, že nabídka těchto plodin je ohrožena v důsledku ukrajinsko-ruského konfliktu, zbytkových účinků pandemie covid-19 a extrémních povětrnostních podmínek vyvolaných změnou klimatu. Hlavní výzvou je tedy prozkoumat inovativní krmiva, která by mohla fungovat jako alternativa ke konvenčním krmivům.

Inovativní výživa

Luciano Pinotti, profesor výživy a potravin na univerzitě v Miláně, dodal, že přeměnou krmiv a vedlejších zemědělských produktů na výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou přispívá živočišná výroba zásadním způsobem k biohospodářství. „Chov hospodářských zvířat je často považován za zodpovědného na dopad na životní prostředí, a proto je nezbytné přehodnotit zejména výživu zvířat, protože je to jeden z hlavních důvodů soupeření o zdroje. Přístup musí spočívat v „inteligentní výživě zvířat“. Výzkum musí přicházet s řešeními, jak zvýšit produkci živočišných bílkovin, aniž by se zvýšila jejich ekologická stopa. Proto je důležité studovat výživu zvířat i z hlediska komplementarity s lidskou výživou, aby se optimalizovalo využití živin v potravinovém řetězci. Hlavní výzvou je tedy prozkoumat inovativní krmiva, která mohou fungovat jako alternativa ke konvenčním krmivům, nekonkurují lidské výživě a jsou součástí oběhového hospodářství.*

All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down