Maso a mléko – export, import a ceny

V roce 2018 se výroba masa zvýšila o 2,1 %. Hovězího se vyrobilo o 5,7 % více, drůbežího o 3,4 %, výroba vepřového masa zůstala stejná jako předloni. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly téměř stejné u skotu (+0,2 %) a drůbeže (-0,9 %), ceny jatečných prasat klesly o 16,1 %. Nákup mléka měl rostoucí trend (+1,8 %) a činil 2953,3 mil. litrů. Cena mléka byla vyšší o 2,1 % a dosáhla průměrných 8,62 Kč za litr.

 

V loňském roce se vyrobilo téměř 450 tisíc tun masa, meziročně o 2,1 % více. Nejvíce z toho bylo vepřového masa (211 tisíc tun). Ve 4. čtvrtletí 2018 byly ceny zemědělských výrobců jatečného skotu nižší o 3,9 %, jatečných prasat o 12,3 % méně než ve stejném období roku 2017 a ceny jatečné drůbeže se zvýšily o 1,2 %. Nákup mléka dosáhl 709,8 mil. litrů.

Ceny zemědělských výrobců – poslední čtvrtletí 2018

Průměrná cena jatečných býků byla 46,20 Kč/kg v živém nebo 84,08 Kč/kg jatečné hmotnosti. Ceny jatečných prasat dosáhly průměrně 27,20 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,36 Kč za kg jatečné hmotnosti. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy v průměru za 23,20 Kč za kg v živé hmotnosti.

Ve 4. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 709 817 tis. litrů mléka, z toho mlékárny nakoupily 607 813 tis. litrů (−0,5 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka byly meziročně nižší o 4 % a za třídu Q se platilo průměrně 8,75 Kč za litr.

Dovoz a vývoz masa  Dovoz živého skotu (5,1 tis. kusů) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis. kusů) trvale zanedbatelný. Vyvážela se zvířata určená k dalšímu chovu (149,2 tis. kusů), tedy telata a mladý skot, a to do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa. Dovezené hovězí maso pocházelo z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Selata se dovážela výhradně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa.

Jednodenní brojleři se vyváželi na Slovensko, do Rumunska a Polska, slepičky nosného typu do Polska, Rumunska a Bulharska. Živá kuřata a vyřazené slepice k porážce na Slovensko, do Polska a Německa; dováželo se ze Slovenska.

Dovoz a vývoz mléka  Průměrná cena zemědělských výrobců mléka na začátku roku (v lednu a únoru) a také na konci (v prosinci) přesáhla hranici 9 Kč za litr, za nejnižší cenu prodávali chovatelé v červenci (8,20 Kč/l).
V daném období se dovezlo 254,5 tis. tuny (−15,6 %) mléka a mléčných výrobků a vyvezlo 1102,7 tis. tuny (+5,5 %). U mléka a smetany, sýrů a tvarohu došlo ke zvýšení vývozu. Schodek obchodu s máslem (−20,4 tis. t) se mírně prohloubil zvýšeným dovozem. Dovezlo se také více zakysaných mléčných výrobků. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.*

Podle tiskového sdělení ČSÚ, 30. ledna 2019

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down