30.10.2018 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba masa i mléka se zvýšila, ceny klesly

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se vyrobilo 109 363 tun masa, z 17 225 tun (+8,3 %) hovězího, 50 792 tun (−0,1 %) vepřového a 41 283 tun (+2,1 %) drůbežího. Ceny mírně u jatečných kuřat o 2,2 %), ale u prasat o 19,7 %). Chovatelé prodávali jatečná prasata za 35,78 Kč/kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %). Zemědělci prodávali mléko za průměrnou cenu 8,23 Kč/litr, tj o 3,2 % nižší než ve stejné době loni.

Bylo poraženo 57,4 tis. kusů skotu, z toho bylo 22,3 tis. býků (+3,0 %), 27,2 tis. krav (+9,8 %) a 5,7 tis. jalovic (+14,3 %). Porážky prasat (560,6 tis. ks) ve 3. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (−1,1 %); za negativní jev se dají považovat od počátku roku rostoucí porážky prasnic (+8,1%). V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 283 tun (+2,1 %).
Stavy skotu a prasat

Na začátku 3. čtvrtletí bylo chováno 1434,2 tis. kusů (+1,0 %) skotu. Stavy krav si zachovaly ustálený trend mírného poklesu u dojených (−0,9 %) a mírného navýšení u masných (+1,8 %).
Stavy prasat meziročně zůstaly téměř stejné (1557,4 tis. kusů), prasat ve výkrmu bylo méně o 2,8 %; vyšší byly stavy prasniček (+4,1 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně téměř nezměnily. Průměrná cena jatečných býků byla 47,38 Kč/kg v živém nebo 86,22 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat ve 3. čtvrtletí byly stále hluboko pod úrovní cen ve 3. čtvrtletí minulého roku (−19,7 %) a dosáhly průměrné hodnoty 27,52 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,78 Kč za kg jatečné hmotnosti. Ceny jatečných kuřat meziročně mírně klesly (−2,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,64 Kč za kg v živém.
Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Záporná bilance zahraničního obchodu s masem se meziročně mírně zlepšila u hovězího, avšak u vepřového a drůbežího se opět mírně prohloubila.
Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 9550 tun (−2,0 %), jeho vývoz vzrostl na 2849 tun (+16,5 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Německa a Nizozemska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.
Dovezeno bylo 66 670 tun vepřového masa (+0,7 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, vyvezeno bylo pouze 6 401 tun (−22,5 %), převážná většina na Slovensko.
Ve sledovaném období se dovezlo 26 735 tun (+3,3 %) drůbežího masa, nejvíce z Polska, a vyvezlo 5066 tun (−5,6 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.
Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců

Ve 3. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %), z toho nákup mlékáren činil 632 341 tis. litrů (+0,9 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka byly o 3,2 % meziročně nižší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,23 Kč za litr, tj. o 0,17 Kč/l levněji než ve 2. čtvrtletí.
Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Navýšil se dovoz mléka a mléčných výrobků (na 67 354 tun; +3,9 %) i vývoz (na 287 368 tun; +6,6 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu mělo máslo a syrovátka. U vývozu došlo k navýšení u všech mléčných komodit kromě másla. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.*

 Podle údajů Českého statistického úřadu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down