Výsledky jsou hlavně o lidech

Pro společnost Meclovská zemědělská, a. s., která patří spolu s Agro Staňkov, a. s., a Agroživ Sdružení zemědělců, s. r. o., do skupiny zemědělských podniků v českém vlastnictví, je produkce mléka stěžejní podnikatelskou disciplínou. K významnějšímu pokroku v užitkovosti, potažmo v ekonomice výroby mléka, která tvoří bezmála 70 % obratu společnosti, přispěla zejména změna managementu a navázání spolupráce se skupinou poradců, ale i nadstandardní přístup celého kolektivu.   

Akciová společnost Meclovská zemědělská hospodaří na 3340 ha zemědělské půdy, z níž je 2730 ha orné, 520 ha tvoří trvalé travní porosty a zbývajících 90 ha je úhor, což představuje tříprocentní podíl výměry, který musí být podle nově zavedených pravidel neobhospodařovaný.

Rostlinnou výrobu společnost zaměřuje na pěstování obilnin, konkrétně ozimé pšenice, kterou má na výměře 850 ha a dále ozimého ječmene s 200 ha orné půdy. Významnou tržní plodinou je pak řepka pěstovaná na 400 ha. Na zbývající výměře orné půdy podnik pěstuje krmné plodiny, přičemž kukuřici na siláž sklízí asi ze 600 až 700 ha.

Ekonomika podniku stojí na mléku

Jak již bylo uvedeno, ekonomika podniku stojí na produkci mléka. Provoz živočišné výroby reprezentuje celkem 1100 dojnic ustájených na dvou farmách, a to v Březí a Srbech. Přitom v Dolním Metelsku a Třebnicích jsou dvě stáje pro odchov jalovic s celkovou kapacitou pro 800 kusů.

Provoz živočišné výroby reprezentuje celkem 1100 dojnic
Provoz živočišné výroby reprezentuje celkem 1100 dojnic

V posledním roce chovatelé společnosti Meclovská zemědělská, a. s., navýšili užitkovost na 10 900 litrům mléka ustájenou krávu. Jestliže aktuálně vykazují v průměru 33 litrů nadojeného mléka na dojnici, ještě před půldruhým rokem to bylo o sedm litrů méně.

„Tento pokrok je jednak výsledkem velmi dobré spolupráce se skupinou poradců okolo Ing. Petra Brabence, kterou jsme navázali před dvěma roky. Jednak i týmovosti celého kolektivu, který má „tah na branku“. Podařilo se nám dát dohromady skvělý tým lidí, kteří mají zájem o práci. Pro mne je charakter lidí důležitější než praxe a vědomosti, které se dají naučit, na rozdíl od zodpovědného přístupu, který musí mít každý v sobě.,“ uvedl zástupce ředitele pro živočišnou výrobu Petr Weber.

Chovatelé společnosti Meclovská zemědělská, a. s., mají odchov telat zvládnutý
Chovatelé společnosti Meclovská zemědělská, a. s., mají odchov telat zvládnutý    

Pokud jde o odbyt produkce, za roční objem okolo dvanácti milionů litrů mléka skončí v mlékárně Madeta, a. s.

„Aktuálně nás trápí pokles výkupních cen za mléko. Tím se dostáváme pod výrobní náklady, které vykazujeme okolo deseti korun na každý vyprodukovaný litr. Obdobně nepříznivá situace je i u tržních komodit rostlinné výroby, a to nejen obilovin, ale i řepky. V Evropě je převis nabídky nad poptávkou daný také zvyšujícím se dovozem komodit z Ukrajiny. Navíc, kvůli letošnímu velmi suchému roku nevykryjeme krmivovou základnu pro skot z vlastních zdrojů. Stavy zvířat snižovat nechceme, pokud by se ale situace opakovala i v dalších letech, nic jiného nám asi nezbyde,“ navázal hlavní ekonom Ing. Zdeněk Kutil.

Naposledy společnost investovala do rybinové dojírny s dvakrát šestnácti dojicími stáními s rychlým odchodem
Naposledy společnost investovala do rybinové dojírny s dvakrát šestnácti dojicími stáními s rychlým odchodem

Cílem patřit mezi nejlepší v oboru

Pokud jde o plány do budoucna, společnost pracuje na projektu rozšíření skladovacích kapacit na objemná krmiva, který chce zrealizovat do dvou let. Dále má v plánu výstavbu teletníku a posklizňové linky. Kvůli zkvalitnění přípravy a zakládání krmiva budou také pořizovat samochodný krmný vůz Strautmann s objemovou kapacitou na 17 m3, který bude mít frézu.

Společnost má v plánu také rozšířit skladovací kapacity na objemná krmiva      
Společnost má v plánu také rozšířit skladovací kapacity na objemná krmiva      

„Současný stav živočišné i rostlinné výroby nám potvrzuje, že změny, k nimž jsme přistoupili, byly správným krokem. A i přes nelehké období, kterým české zemědělství v současné době prochází, dosahujeme nadprůměrných výsledků. Cílem společnosti Meclovská zemědělská, a. s., je podnik rozvíjet v souladu s nejnovějšími poznatky ve všech oblastech zemědělské výroby. S tímto naším zájmem jsou spojené investice do technologií, zavádění nových postupů a také vzdělávání pracovníků na všech úrovních. Jsme si vědomi, že bez odpovědných a pracovitých zaměstnanců se dnes prosperující firma neobejde, a proto je pro nás neméně důležité, vytvářet pro naše kolegy zajímavé podmínky pro jejich činnost. Naší snahou je, aby společnost Meclovská zemědělská, a. s., byla i nadále vyhledávaným zaměstnavatelem a patřila mezi nejlepší společnosti v oboru,“ uvedl na závěr ředitel společnosti Jiří Staněk.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down