Výživa telat a správný přísun živin a vitamínů

Výživa přežvýkavců zahrnuje celý komplex procesů, které musí chovatel splnit, aby byl stoprocentně využit jejich potenciál a zároveň byly zajištěny dobré životní podmínky zvířat – welfare. K tomu patří i péče o jejich narozená telata, z nichž se chovatelé snaží vychovat zdravé a silné jedince. Základem správného rozvoje je samozřejmě příjem mleziva těsně po porodu a následná péče.

Chovatel se musí s maximální péčí věnovat všem vývojovým obdobím telat a volit adekvátní krmiva s vhodným přísunem živin a vitamínů. Stejně vhodné musí být i ustájení.

Trávicí trakt telat

Největším předžaludkem u přežvýkavců je bachor. U dospělého jedince zaujímá 80 % z celkové kapacity žaludku, zatímco u telat kolem 3. měsíce věku kolem 65–70 %. Dá se říci, že telata se rodí jako monogastři. Mezi 12.–16. týdnem života je bachor telat vyvinutý a schopný poskytovat živiny a v prvním roce života se jedná o plně funkční bachor.

Potřeba živin a vitamínů

Telata využívají přijaté živiny a vitamíny pro životně důležité funkce, a to v přesném pořadí na záchovu, růst a imunitu. Zhruba do prvního měsíce života jsou potřebné živiny pokryty mlékem nebo MKS. Následně však živinová potřeba roste a telata ji přijímají z doplňkových objemných a jadrných krmiv. Stejně tak je důležité si uvědomit, že ne všechny živiny mají pro tele stejnou hodnotu a mohou tak představovat různý přínos a být různě stravitelné. Také potřeba vitamínů je u telat ovlivněna celou řadou faktorů (např. věkem, pohlavím, zdravotním stavem). Jejich potřeba však může stoupnout v případě zvýšeného stresu nebo při používání různých léčebných preparátů (antibiotika, antiparazitika), které ovlivňují mikroflóru trávicího traktu. Jedním z důležitých vitamínů ve výživě telat je vitamín E, který je vázán na vstřebávání tuků. Příjmem kolostra a mléka, případně MKS, se jeho množství v těle zvyšuje. Význam vitamínu E spočívá mimo jiné v jeho antioxidační schopnosti.

Dalším významným vitamínem ve výživě telat je vitamín D, známý též jako antirachitický faktor, neboli látka, která zabraňuje křivici. Nedostatek tohoto vitamínu způsobuje u mladých zvířat rachitidu (křivici), u starších zvířat osteomalacii a osteoporózu a dojnice mohou mít nižší využitelnost vápníku, která vede k poporodní paréze či hypokalcemickému ulehnutí.

Závěrem shrnutí

Správná funkce gastrointestinálního traktu u přežvýkavců je nezbytná pro celou řadu životně důležitých procesů včetně syntézy některých vitamínů. Správné trávení je velmi důležité pro imunitu zdravého jedince. Klíčovou roli zde hrají dva velmi důležité liposolubilní vitamíny D a E, jejichž příjem u telat by měl být sledován. Tím lze do určité míry připravit základ pro pokud možno bezproblémový odchov, který v případě jatečných, chovných i plemenných zvířat reflektuje kvalitu a budoucnost celého chovu.

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., Ing. Marie Gaislerová, Ph.D., Ing. Veronika Koukolová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves, oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat

Podrobněji v časopisu Krmivářství 5/2023.

VSB telata
Správná výživa telat představuje odrazový můstek jejich následného vývoje

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down