Komise zveřejnila zprávu o výsledcích SZP za období 2014–2020

Zpráva ze 16. prosince hodnotí plnění cílů stanovených Komisí pro toto období, kterými byly:‎ ‎životaschopná produkce potravin se zaměřením na zemědělské příjmy, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu;‎ ‎udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu;‎ ‎vyvážený územní rozvoj se zaměřením na zaměstnanost na venkově, podporu růstu a snižování chudoby ve venkovských oblastech.‎

Zpráva dochází k závěru, že v období 2014–2020 si SZP vedla dobře, pokud jde o zajištění spravedlivé životní úrovně zemědělců; stabilních, bezpečných a zdravých dodávek potravin; a poskytování jasných informací o potravinách spotřebitelům v EU. Výsledky při posilování ochrany životního prostředí a opatření v oblasti klimatu však byly smíšené. ‎

‎Zpráva rovněž konstatuje, že potenciál SZP nebyl plně využit a že SZP musí více podporovat udržitelnost zemědělství EU. ‎

‎‎Životaschopná produkce potravin‎

‎Průměrný příjem ve výrobě v EU na pracovníka se mezi lety 2013 a 2019 zvýšil o 15 %. Navzdory tomuto nárůstu zůstává rozdíl mezi zemědělskými příjmy a průměrnou mzdou v celé ekonomice značný.‎ ‎Celková produktivita výroby v zemědělství EU se mezi lety 2013 a 2019 zvýšila o 6 % a produktivita práce se mezi lety 2014 a 2020 zvýšila o 24 %.‎ ‎Malého pokroku však bylo dosaženo, pokud jde o spravedlivé rozdělování přímých plateb, přičemž 20 % příjemců SZP nadále dostává 80 % plateb. A to navzdory skutečnosti, že rozdělování podpory SZP je sociálně inkluzivní, přičemž polovinu příjemců tvoří zemědělské podniky o rozloze menší než pět hektarů.‎

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu‎

‎Do roku 2019 bylo 8 % zemědělské půdy v EU využíváno v ekologickém zemědělství, což odráží výrazný nárůst oproti předchozím letům. Dvěma třetinám této ekologicky obhospodařované půdy byla v roce 2019 poskytnuta podpora SZP. ‎

‎Emise ze zemědělství jsou o 20 % nižší než v roce 1990. Tento pokles od roku 2010 stagnuje, ale zemědělská produkce se zvýšila o 9 %, což odráží značný pokles emisí na jednotku vyrobené produkce.

Vyvážený územní rozvoj‎

‎Zaměstnanost v zemědělství EU dosáhla do konce roku 2019 zhruba 9 milionů ekvivalentů plného pracovního úvazku. Pokles velikosti pracovní síly v zemědělství EU se zpomalil na –1,4 % ročně z  –3,5 % ročně v období 2005–2011. ‎

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down