EuroTier: Zvýšení udržitelné produkce sóji v EU

Jedním z mnoha témat diskutovaných během digitálního programu EuroTier byla sója a její produkce . Na dvou on-line setkáních hovořili odborníci o zvýšení udržitelné produkce sójových bobů v EU a o tom, jak její krmení podpoří snížení emisí z chovů zvířat.

Partnerství a spolupráce jsou dokonalým nástrojem pro zvýšení udržitelné produkce sóji v Evropě a pro splnění rostoucí poptávky po její konzistentní kvalitě. Spolu s organizací Donau Soja představila společnost Lidl International na digitální platformě EuroTieru spolupráci se 16 zemědělskými družstvy v Srbsku a Chorvatsku.

Cílem partnerství bylo vyrobit více než 60 000 tun sóji podle standardů Donau Soja a osvědčených postupů při jejím pěstování. Susanne Fromwaldová, výkonná ředitelka Donau Soja, uvedla, že program této spolupráce je zvýšení udržitelné výroby a dostupnosti certifikovaných sojových bobů při relativně nízkých nákladech.

Tato partnerství mají fungovat jako evropská alternativa dovozů ze zámoří. Sója dovážená do EU je zodpovědná za 50 % globálního odlesňování.

Vzdělávání zemědělců o osvědčených postupech

Partneři podporují a platí za školení zemědělců o osvědčených postupech při výrobě sóji od výběru odrůdy až po ochranu rostlin. Také platí náklady na certifikaci zemědělce a primárních producentů. V budoucnu se chystá další spolupráce, většinou na Ukrajině, kde potenciální objem bude činit minimálně 500 000 tun.

Stoprocentně udržitelná sója do roku 2025

Judith Ginsbergová, senior manažerka jednoho z partnerů při výrobě proteinů, Lidl Stiftung & Co. KG, uvedla, že do roku 2025 bude ve svých dodavatelských řetězcích zajišťovat 100 % sóji z udržitelných zdrojů. Proto se musí certifikovat dostatečné množství sóji, omezovat používání sóji ze zámoří, zvýšení využívání alternativních zdrojů bílkovin a vytvoření transparentnosti v dodavatelském řetězci. Spolupráce partnerů se využívá k vyrovnání částí sójové stopy výrobků z vepřového a hovězího masa německého, rakouského a švýcarského Lidlu, kde se krmí ještě necertifikovaná sója.

Odmítají sóju z odlesněných oblastí

Velké potravinářské a krmivářské i maloobchodní společnosti ze Spojených států amerických a Evropy chtějí zastavit obchod se sójou z odlesněných oblastí. K tomu bylo v letech 2019/2020 navíc k dispozici 60 000 tun sojových bobů s certifikací Donau Soja.

V důsledku nového partnerství, které nahradilo dovoz ze zámoří, se zachránilo 532 hektarů lesní půdy v Brazílii od přeměny na půdu pro pěstování sóji. Snížila se také uhlíková stopa až o 201 498 tun CO2 ve srovnání se scénářem dovozu tohoto množství sóji z Brazílie. O zhruba 3660 litrů se snížilo používání desikantů, například glyfosátu nebo diquatu. V programu se bude pokračovat a dokonce zvyšovat objemy vyrobené sóji. To znamená, že letos se přidá i Ukrajina.

Snížení emisí při krmení zvířat domácí sójou

Během druhé diskuse, zaměřené na sóju během prezentace na digitální platformě EuroTieru nastínila Susanne Fromwaldová z Donau Soja, že nejdůležitějším cílem organizace je podporovat regionální pěstování sójových bobů podle jasně definovaných kritérií kvality.

Přibližně 24 % celosvětových emisí skleníkových plynů je způsobeno zemědělstvím a lesnictvím. Hospodářská zvířata a krmiva zde hrají zásadní úlohu s přibližně 60 % z emisí skleníkových plynů. Protože je dovážená sója zodpovědná za 50 % odlesňování, je důležité mluvit o sóje v krmivech.

Dovoz sójových výrobků do EU

EU každoročně dováží přibližně 14 milionů tun sójových bobů, přičemž 40 % z nich pochází z Brazílie. Podle EU je přibližně jen 20 % tohoto dovozu bez odlesňování. V březnu 2020 požádala společnost Donau Soja Výzkumný institut ekologického zemědělství (FiBL) v Rakousku, aby prozkoumal, jak používání sójových výrobků s certifikací Donau Soja/Europe Soya ovlivňuje uhlíkovou stopu potravin a krmiv.

Snížení emisí skleníkových plynů

Hlavním výsledkem tohoto výzkumu bylo, že použitím sóji Donau Soja/Europe Soya došlo k celkovému snížení emisí skleníkových plynů o 40 %. Michael Wurzer, výkonný ředitel rakouské asociace chovatelů drůbeže (ZAG) vysvětlil během on-line setkání, že nosnice v zemi jsou od roku 2014 krmeny sójou Donau Soja, což způsobilo výrazné snížení emisí CO2. Michael řekl: „Naším posláním je pomoci rakouským chovatelům drůbeže přizpůsobit se rostoucím očekáváním spotřebitelů, ale musíme zajistit, aby toto úsilí vedlo také k lepší hospodářské situaci zemědělců a partnerů v celém řetězci.“

Podle Wurzera bylo pro Rakousko prvotním problémem to, že se dovážela sója z různých částí Evropy, kde byly různé klimatické podmínky, což vedlo k tomu, že sója měla rozdílná procenta bílkovin. To nakonec způsobilo ekonomické a zdravotní problémy, k jejichž vyřešení byla nutná veterinární pozornost. Od té doby, co Rakousko začalo používat produkty Donau Soja pro všechny producenty vajec, problémy zmizely a došlo i k úspoře přibližně 36 %, tedy asi 110 000 tun CO2.

Zdroj: EuroTier a All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down