Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Komfort ve stáji je základem užitkovosti

Bude to již bezmála dvacet let, co se bratři Josef a Milan Draguňovi rozhodli pro podnikání v zemědělství se specializací na živočišnou výrobu, respektive výkrm drůbeže. V roce 1997 začínali s krůtami, které však po stále nižší poptávce na trhu a problematičtějším zpeněžování nahradili v posledních devíti letech výkrmem brojlerů....

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat

Tepelná úprava krmiv pro zvířata

Společnost Farmet a. s. uspořádala zhruba v polovině května (19. 5. 2015) konferenci s názvem Tepelné zpracování krmiv. Spolupořadateli konference byly AgroDigest s. r. o., Pohořelice a Mendelova univerzita v Brně. Cílem konference určené odborné veřejnosti, krmivářům a výrobcům i provozovatelům krmivářských linek bylo probrat problematiku výroby extrudovaných krmiv a...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Ovce a kozy, Prasata, Výživa zvířat

Výkrm českých kuřat podle welfare

V akciové společnosti Drůbežářský závod Klatovy zpracovávají výhradně česká kuřata. Ta pocházejí jednak z podnikových farem, jednak od prověřených a osvědčených certifikovaných dodavatelů z jižních a západních Čech. Podle generálního ředitele uvedené společnosti z Plzeňského kraje Ing. Davida Bednáře není jednoduché produkovat kvalitní drůbeží sortiment. Jenom dodržování nejvyšších standardů může...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat

Chov drůbeže dnes

Drůbežářství je celosvětově jedním z nejdůležitějších odvětví zodpovědných za zásobení lidstva kvalitní bílkovinnou potravou. Aby tomu tak bylo i nadále, vědci usilovně zkoumají nové postupy, které povedou ke kvalitnější, levnější a zdravější produkci. ...

Kategorie: Drůbež

Sexování spermií hospodářských zvířat

Narodí se samice nebo samec? Odpověď na tuto otázku má pro chovatele často zásadní význam. Sexování spermií by proto mohlo v kombinaci s dalšími biotechnologiemi a genomickou selekcí fungovat jako účinný nástroj pro zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat, zlepšení ekonomiky chovu a urychlení genetického pokroku. Chovatelům by přinášelo využití sexovaného spermatu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Ovce a kozy, Technologie, Výzkum

Zprávy o výsledcích výzkumu

Během tří dnů se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi obhajovaly závěrečné nebo průběžné zprávy o řešení projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum a dlouhodobého koncepčního rozvoje VÚŽV, v. v. i. Výzkum se týkal jak reprodukce, šlechtění, genetiky, tak užitkovosti a kvality produktů u prasat, masného skotu,...

Kategorie: Drůbež, Masný skot, Ovce a kozy, Prasata, Výzkum

Epidemie ptačí chřipky v Nizozemsku

Nizozemsko zasáhla velká epidemie ptačí chřipky a již tak oslabenému drůbežářskému sektoru v této zemi teď hrozí nedozírné škody. Někteří odborníci se obávají, aby se neopakoval tragický rok 2003, kdy musela být zlikvidována celá jedna třetina chovů. Odhadované ztráty vlivem současné epidemie jsou 10 milionů eur týdně. ...

Kategorie: Drůbež

Drůbež jako základní segment živočišné výroby

Živočišná výroba ZD Březina nad Jizerou je založena na chovu skotu a drůbeže, respektive na produkci mléka, hovězího a drůbežího masa. Výkrm brojlerů, který přestavuje ročně šest až sedm zástavů po sto tisíci kusech kuřat, proto není pro středočeské chovatele jen dalším segmentem živočišné prvovýroby. Představuje také více než čtyřicetiletou...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat