Precizní chov dojnic a nové technologie pro welfare

Producenti mléka používají přesné technologie ke sledování reprodukce, chování při krmení a zdraví svého stáda. Přesné technologie jsou nasazovány pomocí různých senzorů integrovaných se softwarem, jako jsou tříosé akcelerometry, gyroskopy, geopolohovací a triangulační sítě, infračervená termografie, teploměry a mikrofony. Tyto senzory jsou nositelné a lze jimi sledovat chování nebo fyziologický sta krav a udržet je zdravé díky dobrým životní podmínkám.

Mnoho přesných technologií používaných na mléčných farmách jsou nositelné senzory, které lze připojit na krávu. Informace o chování každé dojnice jsou shromažďovány v nastavených časových intervalech a uloženy v čipu v senzoru. Většina senzorů uchovává tyto informace, dokud kráva neprojde danou stanicí. Jakmile je navázáno spojení se základní stanicí, data jsou automaticky distribuována na server a uložena do cloudu pro interpretaci algoritmem zabudovaným do komerčního softwaru. Koncept použití senzoru v kombinaci s interpretačním algoritmem, který vede k rozhodování producenta, se nazývá precizní chov hospodářských zvířat. Jednou z výhod většiny komerčních systémů přesných technologií je, že chovatelé mohou obvykle měnit výstražné prahové hodnoty v rozhraní komerčního softwaru, aby zajistili, že detekce říje nebo upozornění na zdraví tranzitních krav jsou specifická pro prostředí jejich farmy, rutinu dojení a plán výživy a krmení. Je to proto, aby se zabránilo příliš velkému počtu falešně pozitivních výstrah v softwaru, protože výrobci často ignorují výstrahy přesné technologie, pokud nejsou vysoce citlivé.

Detekce říje

Jednou z nejběžnějších technologií přesného mléka dostupných na farmě je nositelný senzor určený k detekci říje u skotu pomocí akcelerometru. Tyto senzory měří zrychlení ve třech různých osách ve vztahu ke gravitaci a často se používají jako nositelné krokoměry, které lze připevnit na nohu krávy pomocí pásku a sledovat její chování.  Obojky a ušní známky jsou další nositelné typy senzorů, které se často používají ke sledování chování aktivity krav, aby signalizovaly, kdy je kráva v říji.

Zdravotní stav

Většina senzorů na obojku jsou integrované se softwarem interpretačního algoritmu. Chovatelé je používají k pozorování zdravotního stavu trávicího traktu krávy měřením pohybů krku, které vysoce korelují s přežvykováním. Další možností je bolus uvnitř bachoru krávy, bolusy obsahují RFID, teploměr pro záznam vnitřní teploty v bachoru a mohou sledovat pohyb žaludku. Teploměr v bolusu také pracuje s integrovaným algoritmickým softwarem. Bolus lze použít k automatické detekci příjmu vody a krmiva, což jsou faktory, které ovlivňují teplotu v bachoru. Někteří chovatelé také vizuálně používají bachorový bolusový software ke sledování tepelného stresu ve stádě (trendy zvýšeného příjmu vody se sníženým příjmem krmiva) a pH bachoru. Obojky a ušní známky mohou také zaznamenávat celkovou dobu krmení. Sledují se odchylky chování při krmení, které jsou spojeny se subklinickým onemocněním. Při metabolických poruchách se mění přežvykování i příjem krmiva. Také metritida je zjistitelná sledováním odchylek ve vzorcích přežvykování a aktivity krav. Mastitida také vede ke změněné v aktivitě dojnic a projeví se na welfare. Jednou z velmi běžných technologií na farmách je měření mléka. Systémy identifikují dojnice pomocí radiofrekvenčních identifikačních zařízení (RFID), která jsou umístěna do ucha krávy na visačce.

Shrnutí

Systémy přesné technologie jsou koncepty precizního chovu hospodářských zvířat, které zahrnují senzor, integrovaný software a rozhodování o zásahu, když se mění chování nebo fyziologický stav dojnic. Většina ověřených přesných technologií se používá ke sledování změn v reprodukci krav, zdravotního stavu a odchylek v produkci mléka. Chovatelé, kteří jsou úspěšní se systémem přesné technologie a vykazují návratnost svých investic, vždy zajistí harmonii komunikace se senzorem, softwarem a lidmi na farmě a pro sví zvířata chtějí to nejlepší.

Podrobněji v časopisu Náš chov 1/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down