Zdraví zvířat a kontaminace krmiv mykotoxiny

V polovině měsíce únor proběhla on line konference Alltech Evropská analýzy rizik sklizně krmiv na téma Zdraví zvířat a užitkovost a rizika kontaminace krmiv mykotoxiny 2023. Výsledky testování krmiv na obsah mykotoxinů byly popsány nejen u nás, ale i ve dvaceti zemí EU.

V úvodu představil Ing. Michal Hulík PhD. jednatel Alltech ČR, firemní program analýza sklizně krmiv. Testování ukazuje na střední až vysoké celkové riziko mykotoxinů u sklizených plodin. Výsledné riziko mykotoxinů v konečném důsledku závisí na druzích a skupinách zvířat, které jsou krmeny, a na koncentracích a kombinacích mykotoxinů v kompletním krmivu. Rozsáhlé sucho ovlivňuje výnos a kvalitu plodin a v celé Evropě a přispělo k problémům s aflatoxiny.  Také kontaminace slámy je stále vyšší, zejména mykotoxinem DON. Podle firmy pomáhá efektivnímu managementu mykotoxinů a účinnému zvládnutí kontaminace krmiv mykotoxiny, efektivnosti produkce a bezpečnosti potravin  služba Alltech® Mycotoxin Management. Ing. Hulík PhD provázel dalším programem on line konference.

První z přednášejících byla MVDr. Radka Bořutová, PhD. Mycotoxin management z analytického oddělení, Alltech Evropa. Zabývala se analýzou sklizně v Evropě a své výsledky podpořila rozbory laboratoří Alltechu 37 a SGS labs. Její přednáška se týkala kompletní analýzy a hodnocení rizik pro chovy hospodářských zvířat. Alltech 37+ je laboratoř akreditovaná ISO 17025, identifikuje široké spekrurm (až 54) jednotlivých mykotoxinů.  Laboratoř SGS je jedna z největších laboratorních sítí, testuje kukuřici  na kontaminaci významnými mykotoxiny.Podle přednášející rok 2022byl dalším rokem výskytu aflatoxinů ve střední a jihovýchodní Evropě. Kontaminace vzorků slámy v Dánsku vyvolává i dále obavy a to, že bylo zjištěno celkově malé riziko u malých zrn obilovin neznamená , že riziko není žádné.  Kukuřice ze střední a jihovýchodní Evropy jsou silně kontaminovány aflatoxiny, ale celkové riziko je nižší. Pícnina jsou kontaminovány vysokými hladinami mykotoxinů Penicillium  a celkové riziko pro přežvýkavce je vysoké. Sláma sbíraná v Dánsku je kontaminovaná vysokými hladinami DON, ochratoxinu a citrinu, což znamená vysoké riziko pro prasnice a telata. Stojí zato být opatrný i na jiných trzích se slámou. Největší hrozbou pro Evropu z krmiv v roce 2022 jsou aflatoxiny.

Praktická řešení v chovech hospodářských zvířat v době rizika krmení krmiv s mykotoxiny v roce 2023 bylo tématem přednášky Ing. Tomáše Berky, Ph.D., výživářského poradce v chovech, Alltech ČR. Podle něho má na produkci mykotoxinů už na poli při pěstování  plodin tzv. bezkrevný systém, kdy nejsou zbytky rostlin zapravovány do půdy např. poškození rostlin divokou zvěří.  Při skladování je chybou nezajištění dostatečně suchých skladů, přítomnost hlodavců a hmyzu a přítomnost narušených zrn náchylnějších k plesnivění. Při skladování a silážování objemných krmiv je chybou nedostatečné udusání a zakrývání siláži a dále nadbytečně odkrývání plachty při vybírání siláže pro krmení. Mykotoxiny u dojnic ovlivňují imunitu, poškozují orgány, mají vliv na reprodukci a produkcí mléka a zdraví trávicího traktu. Zvyšuje  se frekvence zánětů mléčné žlázy a počet somatických buněk v mléce stoupá. Zhoršuje se zabřezávání a častá je embryonální mortalita. Příjem krmiva se snižuje, klesá i užitkovost, objevují se oteklé hlezenní i jiné klouby.  Mykotoxiny v krmivu mají také velmi negativní vliv u prasat, a to od snížené imunity, po poškození ledvin a jater  až po srdeční selhání. Přednášející vysvětlil použití i dávkování prostředku Mycosorb pro omezení účinku mykotoxinů na organismus zvířat.

 

Michal Hulík
Radka Bořutová
Tomáš Berka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down