Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Výsledky úředních kontrol

Na semináři pořádaném sekcí úřední kontroly ÚKZÚZ se rozsahem a zaměřením kontrol za rok 2013 a zjištěnými nedostatky zabýval ve své přednášce Ing. Josef Svoboda, Ph.D., ředitel odboru zemědělské inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Krmivo

Úřední kontrola krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, sekce úřední kontroly, oddělení krmiv, uspořádal 28. listopadu seminář s názvem Úřední kontrola krmiv. Seminářem provázela Ivana Kršková a posluchači, kterých se sešlo kolem sedmdesáti, vyslechli šest zajímavých přednášek o hodnocení kvality krmiv i krmivářských provozů a dozvěděli se o novinkách, které čekají krmiváře...

Kategorie: Krmivo

Dobrá úroda – co na to krmiváři?

Odborný seminář k rostlinné výrobě, který pravidelně pořádá Českomoravské sdružení organizací ZZN, odpověděl zúčastěným na mnoho otázek. Například i na to, jaký se předpokládá další vývoj na trhu se strategickými surovinami pro výrobu krmiv, vývoj společné zemědělské politiky nebo návrh revize směrnice o kvalitě paliv a směrnice o podpoře využívání...

Kategorie: Krmivo