Rizika pro zdraví zvířat - ochratoxin v krmivu

Rizika, která představuje jeden z předních mykotoxinů nalezených na celém světě, ochratoxin A (OTA), jsou podle studie provedené pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin nízká. Navazuje na žádost Evropské komise o posouzení nově dostupných vědeckých informací a aktualizaci stanoviska panelu EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM) z roku 2004 o rizicích pro zdraví zvířat a přenosu z krmiv do potravin živočišného původu v souvislosti s přítomností OTA v surovinách.

OTA je produkován několika houbami rodů Aspergillus a Penicillium. U většiny živočišných druhů se rychle a extenzivně vstřebává v gastrointestinálním traktu, silně se váže na plazmatické albuminy a je hlavně detoxikován bachorovou mikroflórou na ochratoxin alfa. Zmírnění výskytu mykotoxinů je obrovskou výzvou, která nemá univerzální řešení. V oblasti kontroly a prevence mykotoxinů, testování mykotoxinů a dopadu mykotoxinů na hospodářská zvířata však dochází neustále k průlomům.

Dopad OTA na zvířata

U prasat byla OTA zjištěna především v játrech a ledvinách, zatímco přenos z krmiva do mléka u přežvýkavců a oslů a také do vajec drůbeže je potvrzen, ale nízký. Celkově OTA narušuje funkci a strukturu ledvin a jater, způsobuje imunosupresi a ovlivňuje zootechnickou výkonnost, jako je přírůstek tělesné hmotnosti a poměr krmivo/přírůstek. Monogastrické druhy jsou náchylnější než přežvýkavci kvůli omezené detoxikaci na OTA alfa. Panel CONTAM považoval za referenční bod pro nepříznivé účinky na zdraví zvířat následující:  0,01 mg OTA/kg krmiva pro prasata a králíky

Hladiny OTA

Celkem bylo k dispozici 9184 analytických výsledků na OTA v krmivu, vyjádřeno v sušině. Expozice byla hodnocena pomocí různých scénářů založených buď na modelových dietách nebo krmných směsích – kompletní krmivo nebo doplňkové krmivo plus píce. Charakterizace rizika byla provedena pro zvířata, u kterých bylo možné identifikovat RP. Nejvyšší hladiny OTA byly hlášeny u koňských bobů a vojtěškové moučky a mezi obilnými zrny, nejvyšší hladiny byly u ječného zrna a kompletního krmiva pro telata mezi vzorky krmných směsí.

Na závěr

Panel CONTAM usoudil, že riziko nepříznivých zdravotních účinků souvisejících s OTA v krmivech pro prasata, brojlery, nosnice a králíky je nízké. Jsou zapotřebí další informace o nepříznivých účincích OTA u přežvýkavců, lichokopytníků, psů, koček a norků na farmách.

All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down