Archiv pro rubriku: Ostatní

Filtr

Exotika ve znamení kontinentů

Podobně jako v předchozích letech, byli také na deváté výstavě pro chovatele a pěstitele exotických zvířat a rostlin k vidění velcí i malí papoušci, dále drobní exoti, okrasní bažanti a kachničky, tropické druhy ryb, obojživelníci, plazi a drobní savci. Novinkou letošního ročníku výstavy Exotika bylo uspořádání jednotlivých expozic do ucelených...

Kategorie: Ostatní, Výstava

Na prahu rybářských žní

Dnes a denně se můžeme přesvědčit, že technický pokrok nezná hranic. Převážná část zemědělských strojů využívá elektronické systémy včetně satelitní navigace, takže jejich práce je přesná, rychlá a efektivní. Elektronika se zabydlela i ve stájích. Počítače řídí nejen výživu a krmení hospodářských zvířat, ale také stájové mikroklima, což má vliv...

Kategorie: Nezařazené, Ostatní, Technologie, Výživa zvířat

Faremní chovy nutrií v ohrožení

Pro snadno zvládnutelný chov se nutrie těšily velké oblibě také u našich chovatelů. Zejména pro jejich kvalitní kožešinu se zakládaly faremní chovy, které se významně podílely na rozvoji chovu kožešinových zvířat u nás. V 90. letech minulého století však přestal být o kožky zájem, a tak chovatelé nutrií začali produkovat...

Kategorie: Ostatní, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Postaví zemědělskou stavbu na klíč

Stavební společnost S.O.K. stavební, s. r. o., byla založena v roce 1991 v Třebíči. Mezi její hlavní činnosti patří výstavba kompletních zemědělských staveb, průmyslových staveb, výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně opláštění a výroba prefabrikovaných prvků pro zemědělství.

Kategorie: Ostatní, Výstava

Natura Viva po jednadvacáté

Výstava Natura Viva letos v Lysé nad Labem oslavila jednadvacetiny. Hlavní pořadatelé (Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český svaz včelařů ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem) pro všechny příznivce myslivosti, rybářství a včelaření připravili opět velmi zajímavý a pestrý program. ...

Kategorie: Ostatní, Výstava

Proměny globálního hráče

Už 25 let podává chovatelům pomocnou ruku společnost Agrico Třeboň, která za tu dobu ani jednou nechyběla na veletrzích Techagro. V duchu významného jubilea se nesla i letošní expozice. Když v roce 1991 vstupovala na český trh, její vizí byla pozice globálního hráče v oblasti stájových technologií pro chov a...

Kategorie: Koně, Ostatní, Prasata, Technologie, Výstava

Techagro a Animal Vetex

Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé obsadili veškerou plochu brněnského výstaviště, využity byly i travnaté plochy, parkoviště, galerie pavilonů, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc čtverečních metrů. Zvýšil se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek

Kategorie: Ostatní

Silný a stabilní partner zemědělců

Stájové technologie pro více než 150 tisíc krav či 40 tisíc prasnic, téměř 400 dojíren, více než 60 bioplynových stanic s celkovou produkcí kolem 40 MW či každý rok přes 500 projektů týkajících se širokého spektra nabízených produktů a služeb. Takovou bilancí se může pochlubit akciová společnost Farmtec, která si...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Ostatní, Prasata

Bioklimatologie zvířat slavila výročí

Významné jubileum 50 let České biologické společnosti a Slovenské bioklimatologické společnosti a 30 let České bioklimatologické společnosti – sekce bioklimatologie zvířat oslavili v listopadu účastníci vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015. Akce se konala v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Kategorie: Ostatní, Zdraví zvířat