Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Agrosumak patří k evropským firmám

Zemědělská akciová společnost ve Slezsku je vlastněna britskými farmáři. Ale ano, nedivme se, to je dnešní realita. Zeptali jsme se předsedy představenstva a vedoucího živočišné výroby akciové společnosti Agrosumak, co znamená být součástí nadnárodní korporace firem a co obnáší produkovat mléko na Novojičínsku?...

Kategorie: Dojený skot

Cílem je ekonomická výroba mléka

V podmínkách Vysočiny mají luskovinoobilné směsky ve výživě skotu velký význam. Pro chovatele Zemědělského družstva Lukavec, pro něž je chov skotu jedním ze dvou stavebních kamenů živočišné výroby, směsky představují univerzální krmivo, které se podle slov jeho předsedy Ing. Františka Koubíka dá využít u všech kategorií skotu. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Chov skotu a provoz BPS spolyká velký objem

Zemědělské družstvo Čechtice hospodaří v nadmořské výšce od 450 do 600 m na výměře 2200 ha zemědělské půdy, z níž je 1800 ha orné. V živočišné výrobě se podnik z jižní části Středočeského kraje zaměřuje na chov skotu za účelem produkce mléka s roční dodávkou do mlékárny v množství šest...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Genetika pro šlechtitelskou praxi

Pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi řešili mezi roky 2009 až 2013 výzkumný záměr s názvem Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství. Jeden z tematických okruhů se týkal problematiky genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

Kategorie: Dojený skot, Koně, Šlechtění, Výzkum

Odolnost a adaptabilita dojeného skotu

Jedním z tematických okruhů výzkumného záměru Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. i. i., byla problematika produkčních systémů chovu hospodářských zvířat. V rámci jeho řešení se výzkum věnoval řešení negativní energetické bilance dojnic, kvantifikaci genetického vztahu mezi mléčnou užitkovostí a plodností holštýnských dojnic i otázkou polymorfismu vybraných genů mléčných bílkovin se...

Kategorie: Dojený skot, Výzkum

Fieragricola 2014 – nové technologie v zemědělství

Italská Verona bude ve dnech 6.–9. února 2014 hostit již 111. ročník prestižního mezinárodního veletrhu Fieragricola. Zemědělci, statkáři, farmáři a ostatní odborníci pracující v oblasti zemědělství se mohou opět seznámit u více než 1000 vystavovatelů s novinkami v rostlinné i živočišné výrobě, s technickými novinkami a technologickými inovacemi.

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Prasata, Výstava

Krok za krokem k ziskové produkci mléka

Živočišná výroba akciové společnosti DZV NOVA stojí na produkci mléka, kterou doplňuje výkrm necelých dvou set kusů zástavového skotu masných plemen. V rámci ekonomického hodnocení více než dvacítky podniků s chovem mléčného skotu patřících koncernu Agrofert se uvedená společnost sídlící v Bystřici u Benešova řadí k nejziskovějším. Vyhodnocená efektivita dojení...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo